Återhämtning med fika

Uppdaterad:den 12 maj 2022 23:01

Att må dåligt, genomgå en kris eller drabbas av psykisk ohälsa kan påverka många delar av livet. Återhämtningen är en individuell process, men det brukar hjälpa att prata med andra som förstår. Chans till det ges på Återhämtningscafé på Mötesplats Norreport på måndag 16 maj.

Gult korsvirkeshus
På Mötesplats Norreport ordnas Återhämtningscafé den 16 maj kl. 17.30

Alla som är intresserade och känner behov av stöd och inspiration är välkomna på det Återhämtningscafé, som Region Skåne och Kristianstads kommun ordnar den 16 maj kl.17.30-20 på Norretullsvägen 5. Här finns personal och så kallade ”peer supporters” med egen erfarenhet.

”Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt” är ett material framtaget av medlemmar i NSPH Skåne i syfte att skapa hopp och inspiration samtidigt som den är ett stödmaterial. Med guiden som underlag kan alla fika och diskutera vad som är viktigt för den psykiska hälsan. Det som kommer fram blir sedan tema för kommande träffar under året.

Caféträffarna ordnas utgår från besökarnas egna tankar och önskemål kring återhämtning och ordnas även i andra nordostskånska kommuner.

Du kan läsa mer om återhämtning och om kommunens stöd vid psykisk ohälsa under Relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.