Arbete för att minska risken för farliga kemikalier

den 3 maj 2022 11:14Arkiverad

Kemikalier finns överallt i vår omgivning. Vissa av dem är ofarliga medan andra kan innebära risker för hälsa och miljö. Kommunen har nu tagit fram en kemikalieplan med syftet att minska mängden kemikalier som används och bidra till att nå målet om en giftfri miljö.

Kemikalier och plast finns överallt i vår omgivning och vi stöter på dem i vår vardag i allt ifrån tvål till elektronik, kläder och mat. – Vissa av dessa kemikalier är helt ofarliga, medan andra kan skapa stora risker för hälsa och miljö. Barn är en extra känslig målgrupp då deras kroppar inte är färdigutvecklade och de i regel får i sig mer kemikalier per kilo än en vuxen, förklarar miljöstrateg Selina Malik.

Som kommun har Kristianstad ett stort ansvar i arbetet med att förbygga risker av kemikalier och plast samt att minimera utsläpp till naturen. Som en del i detta arbete har en kemikalieplan tagits fram. Planen berör i huvudsak fyra områden:

 • upphandling och inköp
 • användning av kemikalier i kommunen
 • planering och kontroll
 • barns exponering

– Det görs redan bra saker i kommunen inom detta område, och har gjorts under en längre tid. Syftet med planen är att höja lägsta nivån ytterligare och lägga grunden för ett gemensamt arbetssätt, fortsätter Selina Malik.

Kemikalieplanen är huvudsakligen för det interna arbetet inom kommunen. Samtliga förvaltningar är berörda av åtgärderna då alla på något sätt har kontakt med kemikalier i sina verksamheter. En plan för uppföljning, implementering och kommunikation har också tagits fram för att säkerställa efterlevnaden av åtgärderna framöver samt ansvarsfördelningen internt i organisationen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.