Antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskar

Uppdaterad:den 12 juni 2023 21:08Arkiverad

Prognosen för första halvåret 2023 var att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd skulle öka på grund av stigande matpriser och inflation. Siffrorna visar nu att antal hushåll i Kristianstad med ekonomiskt försörjningsstöd fortsätter minska. Kostnaderna per hushåll har dock ökat.

- Vi räknade med att antalet hushåll skulle öka. Siffrorna visar att antalet har fortsatt minska trots inflation och ökade matpriser, säger Ann-Christin Bjerrehus, verksamhetschef för utredning på arbete och välfärdsförvaltningen på Kristianstads kommun.

Långsiktigt arbete med att fler hushåll ska ha ekonomiskt bistånd kortare tid

Ekonomiskt bistånd är ett stöd för kommuninvånare som inte kan försörja sig själv. I vissa fall får man ekonomiskt bistånd under tiden man väntar på lön eller en ersättning från annan myndighet, till exempel A-kassa eller Försäkringskassan.

- Det vi märkte efter pandemin var att flera medborgare började studera och jobba. Det minskade antalet hushåll i Kristianstads kommun med behov av ekonomiskt bistånd, säger Ann-Christin Bjerrehus.

Hur mycket pengar man får i ekonomiskt bistånd beror på den sökandes eller hushållets tillgångar, inkomster och utgifter. Ekonomiskt bistånd beviljas endast för de medborgare som inte kan försörja sig själv fullt ut med lön, andra bidrag, sjukpenning eller ersättningar. Under tiden som man får ekonomiskt bistånd ställs krav på att söka arbete eller studier och vara delaktig i det stöd som kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra myndigheter erbjuder för att man ska kunna försörja sig själv.

- Kristianstads kommun har som mål att våra kommuninvånare ska få ekonomiskt bistånd i högst tre månader. Det är glädjande att se att det blir färre hushåll som behöver ekonomiskt bistånd, säger Ann-Christin Bjerrehus verksamhetschef för utredning på arbete och välfärdsförvaltningen på Kristianstads kommun.

En del börjar arbeta medan andra studerar eller får bidrag och ersättningar som de är berättigade till. Alla bidrag och ersättningar räknas som inkomst och påverkar rätten till ekonomiskt bistånd.

Mycket som påverkar

På grund av hög inflation och stigande priser har kostnaderna som ett hushåll har ökat och därför betalas ett större belopp i ekonomiskt bistånd. Höjd riksnorm, höjda hyror och högre elräkningar påverkar hur mycket man får i ekonomiskt bistånd.

 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerade en nyhet i januari där fler av Sveriges kommuner visade att antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskade trots inflation och höga priser på el, mat och transporter. Trots svår ekonomisk situation för hushållen syns ingen ökning av ekonomiskt bistånd | SKR

 

Viktigt att söka hjälp i tid

Det är viktigt att söka hjälp i tid om du inte klarar av din ekonomi och riskerar att behöva ansöka om ekonomiskt bistånd. Kristianstads kommun erbjuder gratis budget- och skuldrådgivning för dig som behöver hjälp med att få ordning på din ekonomi. Rådgivningen är gratis och anpassas efter dina behov.

Budget- och skuldrådgivning - Kristianstads kommun

 

Du som behöver hjälp med att se över dina energikostnader på grund av elpriserna kan även höra av dig till kommunens energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivning - Kristianstads kommun

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.