Ännu ett stulet konstverk

den 25 november 2019 11:37Arkiverad

Tidigt på måndagsmorgonen hörde en observant medborgare av sig och berättade att en del av Claes Hakes konstverk ”Blixt och dunder” vid Söderportskolan saknades.

Blixt och dunder av Claes Hake. Infälld bild visar den saknade delen.
Blixt och dunder av Claes Hake. Infälld bild visar den saknade delen.

Konstverket, som är gjort i brons, består av tre delar och det är en av dessa delar, Bågen, som saknas.

2013 stals Torso, en annan del av konstverket. Den ersattes så sent som förra året och konstverket blev åter komplett.

Stölden är polisanmäld och kultur- och fritidsförvaltningen uppskattar om allmänheten hör av sig till polisen om man har sett något eller har tips om vad som skett.

För bara en vecka sedan försvann de båda bronsstatyerna Wendisten och Flora.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.