Nyheter

Här hittar du Kristianstad kommuns senaste nyheter. Under rubriken "Ämnessidor" kan du sortera nyheterna på respektive ämne/huvudingång. Vill du se arkiverade nyheter kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Omsorg och hjälp.

Lotsen - ett nytt stöd för anhöriga

Att vara anhörig kan många gånger kännas ensamt. Anhörigstödet finns till för att hjälpa, stödja och vägleda dig. Nu erbjuder vi dig en anhöriglots för rådgivning, information och stödjande samtal.

2018-06-20 13:32:47

Alice Kroon tog emot en fullpackad krisberedskapslåda av Fredrik Billsten, kommunens säkerhets- och krisberedskapssamordnare. Alice Kroon tog emot en fullpackad krisberedskapslåda av Fredrik Billsten, kommunens säkerhets- och krisberedskapssamordnare.

De får var sin krislåda

Alice Kroon föreslog att kommunens krisberedskapslåda skulle kompletteras med mat, lampa, tält och filt. Hon deltog i kommunens tävling ”Vad packar du ner i din krislåda” under Krisberedskapsveckan och belönades med en fullpackad krislåda.

2018-06-18 14:25:35

Förebyggande enheten delaktiga i forskningsprojekt

Omsorgsförvaltningens Förebyggande enhet med Mötesplatser – för ett gott liv! kommer vara delaktiga i ett forskningsprojekt som tittar på livsvillkor, levnadsvanor och psykisk hälsa bland personer över 65 år.

2018-06-11 15:06:40

Brandbilar uppställda vid brandstationen. Brandbilar uppställda vid brandstationen.

Eldningsförbud i nordöstra Skåne

På grund av den långvariga torkan råder det sedan den 19 maj eldningsförbud i Kristianstad och övriga kommuner i nordöstra Skåne. Förbudet innebär att det inte är tillåtet att göra upp någon typ av eld med öppen låga eller att grilla på mark utomhus.

2018-06-11 11:10:42

När Samuel och Anas träffas så pratar de mycket och skrattar tillsammans. När Samuel och Anas träffas så pratar de mycket och skrattar tillsammans.

De vågade ta steget och blev kompisar

För två år sedan möttes Anas och Samuel för första gången. De träffades genom Kompis Sverige. Samuel ville bredda kompiskretsen och Anas ville bli bättre på svenska och få kontakt med människor. Idag ser de inte bara sig som kompisar, de har blivit som bröder.

2018-05-23 15:53:53