Visar nyheter inom Omsorg och hjälp.

Vändpunkten  finns nu på Kanalgatan 24 och erbjuder samtalsgrupper för anhöriga till personer med missbruk. Grupper finns för barn, ungdomar och vuxna. Vändpunkten  finns nu på Kanalgatan 24 och erbjuder samtalsgrupper för anhöriga till personer med missbruk. Grupper finns för barn, ungdomar och vuxna.

Öppethus på Vändpunkten

Många var nyfikna på Vändpunktens nya lokaler på Kanalgatan (gamla Läkarvillan). Dagen bjöd på mingel och samtal om livet som anhörig till en person med missbruk. Före detta deltagare i Vändpunktens grupper för anhöriga berättade om sina erfarenheter och om hur de hittade till Vändpunkten.

2019-02-15 14:31:27

Det går inte att ta miste på Anna-Siri Svenssons glädje när hon tittar på barnens alla hjärtans dag-kort. Det går inte att ta miste på Anna-Siri Svenssons glädje när hon tittar på barnens alla hjärtans dag-kort.

Små hjärtan gläder stora

Även i år har förskolebarn ritat alla hjärtans dag-kort till äldre på våra boenden. Tanken är att sprida kärlek, men också att knyta kontakter över generationsgränser.

2019-02-14 17:11:01

Vändpunkten inviger nya lokaler

Nu inviger vi våra nya lokaler på Kanalgatan 24. Välkommen den 14 februari till ett öppet hus där vi berättar om Vändpunktens verksamhet, du kan lyssna till berättelser från anhöriga med erfarenhet av att närstående med kemiskt beroende och professionella som pratar om psykisk ohälsa hos anhöriga.

2019-02-12 15:43:59

Personligt ombuds verksamhetsberättelse

När Personligt ombud sammanfattar året så är det bostadsproblem, arbete och sysselsättning, hälsa och ekonomi och rätten till ersättning som varit de viktigaste frågorna för dem de möter. 77 klienter, ca 530 samtal och 550 olika typer av behov är grunden för deras verksamhetsberättelse.

2019-02-07 15:41:22

Det är 17 år sedan Fadime Sahindal dödades av sin pappa. Till minne av henne och för alla de som utsätts för hedersvåld arrangerades en utbildningsdag för medarbetare om Hedersvåld. Det är 17 år sedan Fadime Sahindal dödades av sin pappa. Till minne av henne och för alla de som utsätts för hedersvåld arrangerades en utbildningsdag för medarbetare om Hedersvåld.

Mäns dubbla roller i hedersvåldet i fokus på utbildningsdag

Sessionssalen i Rådhus Skåne fylldes av medarbetare från skola, omsorg och socialtjänst för en gemensam utbildning om hedersvåld. Föreläsare var Alán Ali - bilmekanikern som skolade om sig till sexualupplysare och genusvetare. Han pratade om hur hedersvåldet även drabbar pojkar och män.

2019-02-07 15:24:54

Ta en jacka du behöver – lämna en om du har över. Ta en jacka du behöver – lämna en om du har över.

Wall of Kindness tillbaka i Kristianstad

Skånes Stadsmission och Kristianstads kommun arrangerar den 11 till 17 februari Wall of Kindness på Stora torg i Kristianstad. På vänlighetens vägg kan Kristianstadsbor hänga upp vinterjackor som de inte behöver. Dessa jackor kan sedan hämtas av medmänniskor som behöver värma sig i kylan.

2019-02-07 15:07:42

Under en månad i höst tillfrågades medborgare som haft kontakt med socialtjänsten vad det tyckte om kvaliteten inom familj- och individomsorgen. Så här blev svaret. Under en månad i höst tillfrågades medborgare som haft kontakt med socialtjänsten vad det tyckte om kvaliteten inom familj- och individomsorgen. Så här blev svaret.

Så tycker Kristianstadsborna om socialtjänsten

Tre av fyra upplever att deras situation har förbättrats efter kontakt med socialtjänsten visar årets brukarundersökning. Medborgare är mer nöjda i år jämfört med föregående år och inom flera områden är resultatet bättre jämfört med andra kommuner.

2019-02-05 16:40:22

Vi erbjuder en grupp för dig som vill förebygga ett återfall. Vi erbjuder en grupp för dig som vill förebygga ett återfall.

Återfallsprevention i grupp

I vår startar vi upp en ny grupp för återfallsprevention. Om du vill ha stöd och hjälp för att komma ur ditt missbruk kan det vara gruppen för dig. Hos oss får du lära dig strategier för att hålla dig borta från alkohol, droger eller spel och förhindra ett återfall.

2019-01-07 14:59:22