Nyheter

Här hittar du Kristianstad kommuns senaste nyheter. Under rubriken "Ämnessidor" kan du sortera nyheterna på respektive ämne/huvudingång. Vill du se arkiverade nyheter kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Näringsliv och arbete.

Oförändrat resultat för företagsklimat

Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkät om företagsklimat bland sina medlemsföretag. De svarar på frågor kopplade till företagsklimat så som tillgång till kompentens, service och tjänstemäns attityd till företagande. 3.14 av 6 ger företagen i Kristianstad det samlade företagsklimatet.

2017-05-22 13:11:47

Dialogmöte tillväxt östra Skåne

Hur ser infrastrukturen och modellen ut för ett väl fungerande innovationsstöd? På Krinova arrangeras ett dialogmöte kring resultat, möjligheter och utmaningar i nordöstra Skåne och hur ett sammanhållet innovationsstöd skulle kunna utvecklas tillsammans med sydöstra Skånes kommuner.

2017-05-22 11:35:12

Utlysning av digitaliseringscheckar

Som skånskt småföretag kan du söka stöd, så kallade checkar, för digitalisering, med finansiering från Tillväxtverket. Du kan få upp till 250 000 kr för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten.

2017-05-19 14:27:42

Vågsurfande entreprenör skapar hållbar utrustning

Region Skåne gör en satsning och samlar en ung entreprenör från de skånska kommunerna. Syftet med Entreprenör Skåne är att skapa en mötesplats för unga entreprenörer som vill utveckla sin verksamhet och sitt entreprenörskap. Representanten från Kristianstads kommun är Revolwe.

2017-05-11 15:42:59