Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Jobb och företagande.

Jordbruk, jakt och fiske är en av de branscher som ökat under pandemiåret 2020. Enligt Sparbanken Skånes nya konjunkturrapport Skånsk Konjunktur har Skåne klarat sig relativt bra genom coronakrisen. Jordbruk, jakt och fiske är en av de branscher som ökat under pandemiåret 2020. Enligt Sparbanken Skånes nya konjunkturrapport Skånsk Konjunktur har Skåne klarat sig relativt bra genom coronakrisen.

Stabil utveckling för näringslivet trots pandemin

Skåne har klarat sig relativt bra genom pandemin. I fjol ökade till och med jobben i Skåne till skillnad från många andra regioner. I Kristianstad har branschstrukturen hjälpt till att hålla näringslivet uppe under krisen. Den stora utmaningen är fortfarande de höga arbetslöshetssiffrorna.

2021-05-28 16:50:04