Nyheter

Här hittar du Kristianstad kommuns senaste nyheter. Under rubriken "Ämnessidor" kan du sortera nyheterna på respektive ämne/huvudingång. Vill du se arkiverade nyheter kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Bygga, bo och miljö.

Flygfotografering över Kristianstad

Just nu håller Kristianstads kommun på med flygfotografering i Kristianstad, Åhus och längs kuststräckan ner mot Furuboda. Kommunen har placerat ut vita kvadrater på pålar för att möjliggöra framställningen av så kallade ortofoton. De vita kvadraterna är alltså flygsignaler som behöver stå kvar.

2017-03-24 17:02:04

Saknar du faktura för kommunalt vatten och avlopp?

Saknar du din faktura för kommunalt vatten och avlopp så kan du bara avvakta. Vi har problem med vårt fakturasystem och du kommer att få fakturan på posten eller i din internetbank när vi har åtgärdat problemen.

2017-03-20 15:55:12

Vi skapar ny landsbygdsfond

Kommunen inrättar en landsbygdsfond. Syftet med landsbygdsfonden är att skapa utveckling på landsbygden genom olika projekt och aktiviteter. Totalt finns 200 000 kronor i fonden och det går att söka två gånger varje år, 30 april och 30 september.

2017-03-20 14:03:34

Kristianstad på topplista över bygglov

Kristianstads kommun hamnar på tio i topp-listan över de kommuner i Sverige som har beviljat flest bygglov utifrån kommunstorlek. En ny jämförelse visar att exploateringstrycket varierar i landet och att planberedskapen överlag är god. I Kristianstad råder en byggboom för bostäder.

2017-03-14 21:12:56