Visar nyheter inom Bygga, bo och miljö.

Fjälkinge från Fjälkinge backe. Fjälkinge från Fjälkinge backe.

Mer lek till Fjälkinge

Varje år rustar kommunen upp och bygger nya lekplatser runt om i orterna. I år infrias ett gammalt löfte – att förbättra Fjälkinges lekplatser.

2019-04-11 08:52:56