Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Bygga, bo och miljö.

Framtidens vecka

Den 20-26 september är det dags för årets upplaga av Framtidsveckan. Årets tema är hållbar omställning och tar avstamp i de globala målen i Agenda 2030. Under veckan kan du ta del av inspirerande föreläsningar och andra aktiviteter som alla syftar till en hållbar framtid.

2021-09-20 14:20:29

Fyll på dina vattenlås

Det finns det viktiga saker att veta och risker att beakta kring avlopp. Utöver bakterierna kan det också bildas farlig gas i avloppsledningar. Se därför till att dina vattenlås i exempelvis golvbrunnarna är fyllda.

2021-09-15 14:24:22

Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin fastighet vid översvämning. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin fastighet vid översvämning.

Skydda det viktigaste vid översvämning

Har du skyddat ditt hem, viktiga ägodelar och dig själv så att du klarar en översvämning? I sommar har många platser, både lokalt och globalt, drabbats av skyfall med översvämningar som följd. Som enskild kan du förbereda dig och kommunen gör en mängd åtgärder för att skydda och minimera riskerna.

2021-09-07 11:51:04