Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se arkiverade nyheter kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Bygga, bo och miljö.

Arkiverad

Ny teknik testas för att rädda träd

Längs Södra Boulevarden står en rad gamla lindar. Träden har länge varit i dåligt skick, men nu testas ny teknik för att rädda träden och ge dem bättre förutsättningar att växa i den utsatta miljön.

2018-10-02 15:59:30

Arkiverad Foto: Kristianstads kommun Foto: Kristianstads kommun

Kristianstads besöksflöden studeras

Den 25/9-1/10 kommer vi som går i centrum att studeras lite närmare. Syftet är att få en djupare vetskap om hur vi väljer att röra oss i staden. Kunskapen kommer att användas i den framtida planeringen av stadsmiljön för att öka såväl framkomligheten som att skapa en mer tillgänglig och säker stad.

2018-09-24 13:29:55

Arkiverad

Sök medel ur landsbygdsfonden

Landsbygdsfonden skapar möjligheter till lokal utveckling. Nu öppnar vi återigen upp möjligheten att söka medel ur fonden. Syftet är att utveckla landsbygden genom projekt och aktiviteter och därigenom uppfylla kommunens landsbygdsprogram.

2018-09-19 14:05:13

Arkiverad Projektet "Våtare mark" ska hålla kvar vatten i landskapet och till detta projekt har limnolog Andreas Jezek fått 5,3 miljoner kronor i statliga LONA-medel. Projektet "Våtare mark" ska hålla kvar vatten i landskapet och till detta projekt har limnolog Andreas Jezek fått 5,3 miljoner kronor i statliga LONA-medel.

Nu ska Vattenrikets skogar bli våtare

Projektet ”Våtare mark” ska hålla kvar vatten i landskapet, jämna ut vattenflöden och öka mångfalden av arter och miljöer. Biosfärkontoret har fått drygt 5,3 miljoner kronor i statliga medel till projektet.

2018-09-13 13:29:50

Arkiverad Tre personer på Västra Storgatan i Kristianstad. Tre personer på Västra Storgatan i Kristianstad.

Kristianstad genom nya ögon

Två utvärderare från Nyköping och Falkenberg vandrade runt i Kristianstad från tidig eftermiddag till sen natt på onsdagen. Uppdraget var att granska stadsmiljön och utbudet för att se vad som känns tryggt och attraktivt och ge tips på vad som kan göras bättre.

2018-09-06 13:51:54

Arkiverad Foto: Lennart Johanzon Foto: Lennart Johanzon

Osynligt skräp till ytan

I lördags utfördes en skräprensning i Åhus hamn med hjälp av dykare. All möjlig slags bråte hittades, som cyklar, restaurangskyltar och massor av flaskor.

2018-09-04 13:09:47

Arkiverad Kristianstads teater omkring år 1910. Källa: Regionmuseet Kristianstad Kristianstads teater omkring år 1910. Källa: Regionmuseet Kristianstad

Gamla Kristianstad och Åhus blir digitalt

Bor du i en kulturhistorisk byggnad eller är du nyfiken på hur just ditt kvarter såg ut förr? Nu kan du läsa mer om Kristianstads och Åhus äldre bebyggelse på webben.

2018-09-04 11:29:04

Arkiverad

Inspirationskväll om vatten - Segesholmsån

Alla berörs vi av vattenfrågor på ett eller annat sätt. Kristianstads kommun deltar i projekt för att främja vattendragen i östra Skåne. Tisdagen den 4 september kl. 18 - 21 presenteras projektet på Degeberga bibliotek.

2018-08-29 08:00:31

Arkiverad Bild över Palestina, Hammars nya bostadsområde och C4 Shopping från luften. Bild över Palestina, Hammars nya bostadsområde och C4 Shopping från luften.

Nytt byggrekord i kommunen

Bostadsbyggandet i Kristianstads kommun fortsätter att accelerera. Årets avstämning av startbesked för nya bostäder visar att de blev över 700. Det är drygt 150 fler än under samma period förra året och en bra bit över kommunens målsättning.

2018-08-21 09:23:35

Arkiverad

Skydda din fastighet vid häftiga skyfall

Hastigt uppkomna åskoväder med häftiga skyfall kan orsaka översvämningar. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin egendom mot översvämning. Förebygg skador och ha inte värdefulla saker direkt på källargolvet. Beror översvämningen på brister i vatten- och avloppsnätet har kommunen ett ansvar.

2018-08-17 15:55:52

Arkiverad Det är åter tillåtet att vattna gräsmattan i Åhus och Yngsjö Det är åter tillåtet att vattna gräsmattan i Åhus och Yngsjö

Bevattningsförbudet i Åhus och Yngsjö hävt

I sommarens värme har det använts mer dricksvatten i Åhus och Yngsjö än vad vattenverket har kunnat pumpa upp. Förbudet är nu hävt och det är åter tillåtet att använda det kommunala dricksvattnet till bevattning.

2018-08-14 14:43:31