Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se arkiverade nyheter kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Bygga, bo och miljö.

Arkiverad

Vi bygger ut det fria wifi-nätet

Kommunen har byggt ut wifi-nätet i centrala Kristianstad. Nätverket som heter WiFI4EU finns på offentliga platser som torgen, Tivoliparken och vid Kulturkvarteret.

2020-04-29 08:24:41

Arkiverad På bilden finns Henrik Strand vd, Jeanette Wilson uthyrningschef och Christian Andersson kundcenterchef På bilden finns Henrik Strand vd, Jeanette Wilson uthyrningschef och Christian Andersson kundcenterchef

ABK:s nya Kundcenter har öppnat

Måndagen den 30 mars öppnade ABK upp dörrarna till sitt nya Kundcenter på Östra Boulevarden 38, mitt emot Galleria Boulevard. Därmed stängdes kundmottagningarna på Norra Kaserngatan 4 och Lasarettsboulevarden 2.

2020-04-28 10:09:11

Arkiverad Solcellsanläggningen byggs vid Lägsta punkten i Kristianstad. Solcellsanläggningen byggs vid Lägsta punkten i Kristianstad.

Solcellspark byggs i sommar

Det kommunala energibolaget C4 Energi är ett steg närmare att bygga en solcellspark. Solcellsparken kommer att ligga i anslutning till Lägsta punkten utmed E22 i Kristianstad. Förhoppningen är att solparken ska stå klar efter sommaren i år.

2020-04-24 16:10:57

Arkiverad

Vårsol – fylla din pool?

Nu när värmen börjar stiga ute passar många på att fylla upp sina pooler och bassänger för att tjuvstarta badsäsongen. Tänk på att anmäla stora vattenuttag till kommunen i förväg.

2020-04-21 11:52:52

Arkiverad De nya lamporna har smyckats med förgyllda C4-emblem. De nya lamporna har smyckats med förgyllda C4-emblem.

Belysningsbyte på gågator

Sedan 2018 så har Lilla Torg och delar av Västra Storgatan ny fin belysning där armaturen är prydd med stadens C4-emblem. Nu byts fler lampor längs Östra och Västra Storgatan.

2020-04-15 08:56:04

Arkiverad Fem byggherrar får bygga längs Täppetleden i Åhus. Fem byggherrar får bygga längs Täppetleden i Åhus.

Fem bolag får bygga nytt bostadsområde i Åhus

Fem byggföretag erbjuds markanvisning av Kristianstads kommun för att bygga sammanlagt 160 bostäder i ett nytt bostadsområde söder om Täppetleden i Åhus. Totalt har 36 förslag från 17 byggherrar utvärderats. Byggstart är beräknad till våren 2021 med första inflyttning under 2022.

2020-04-06 16:35:18

Arkiverad Kristianstads centrala reningsverk hanterar merparten av allt avlopp i kommunen. Kristianstads centrala reningsverk hanterar merparten av allt avlopp i kommunen.

Startbeslut för reningsverk

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade den 25 mars beslut om att påbörja ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk. Det är kommunens hittills största projekt och en viktig förutsättning för verksamheten i och kring vår stad.

2020-04-02 10:11:04

Arkiverad Foto: Mari Wagner, Kristianstads kommun Foto: Mari Wagner, Kristianstads kommun

Dom medför nytt sätt att tolka bygglovsbefrielse

Sedan 2014 har det varit möjligt att utan bygglov göra en tillbyggnad på 15 m2 eller en komplementbyggnad på 25 m2 till ett en- eller tvåbostadshus. Nu har Mark- och miljööverdomstolen i en dom tydliggjort att startbesked för Attefallsåtgärder endast kan ges för åtgärder till befintliga bostadshus.

2020-03-27 12:52:08

Arkiverad

Earth Hour 2020

Den 28 mars mellan klockan 20.30 och 21.30 genomförs den globala manifestationen Earth Hour runtom i världen. I Kristianstads kommun släcks Rådhus Skåne och Vattentornet. Var med du också!

2020-03-27 07:48:24

Arkiverad

Färgstarkt tema i årets planteringar

Nu planterar kommunen vårblommor runt om i innerstaden och årets tema är…

2020-03-23 15:55:26

Arkiverad Bild av ån vid Lastageplatsen i Kristianstad. Bild av ån vid Lastageplatsen i Kristianstad.

Högt vatten i Helge å

Just nu är vattnet högt i Helge å och vattnet ser ut att fortsätta vara kring 2 meter högre än havets normalvattenstånd vid Barbacka. Ännu visar inte prognosen att vattennivåerna utgör något hot mot den samlade bebyggelsen, men kommunen följer utvecklingen noggrant och har redan vidtagit åtgärder.

2020-03-06 14:49:20

Arkiverad

Nominera din kandidat till byggnadsmiljöpriset 2019

Vem tycker du ska tilldelas Kristianstads kommuns byggnadsmiljöpris 2019? Priset delas ut till den eller de som har gjort insatser inom byggnadsmiljöområdet. Nominera din kandidat senast den 15 mars.

2020-03-03 12:02:06

Arkiverad

Åtgärder för trygghet och trivsel i stadskärnan

På tekniska nämndens sammanträde på torsdagen klubbades två ärenden för trygghet och trivsel i stadskärnan. Det första var förenkling av torghandelsreglerna på Lilla Torg och det andra var åtgärder mot obehörig trafik på gågatorna.

2020-02-28 14:00:43

Arkiverad Planarkitekterna Per Blomberg och Rebecka Danielsson berättar om Kristianstads framtida utveckling under samrådsmötet på Kulturkvarteret. Planarkitekterna Per Blomberg och Rebecka Danielsson berättar om Kristianstads framtida utveckling under samrådsmötet på Kulturkvarteret.

Stort intresse för Kristianstads utveckling

Samrådsmötet om översiktsplanen för Kristianstad drog mycket folk till Kulturkvarteret. Efter en kort presentation om hur staden ska utvecklas kunde besökarna lämna synpunkter och få svar på sina frågor. På lördag hålls ett informationssamråd på C4-shopping klockan 12-16.

2020-02-26 14:26:15

Arkiverad

Nominera din kandidat till miljöpriset 2019

Vem tycker du ska tilldelas Kristianstads kommuns miljöpris 2019? Priset delas ut till den eller de som har gjort stora insatser inom miljöområdet. Nominera din kandidat till senast den 15 mars.

2020-02-24 12:11:30

Arkiverad

Samrådsmöten om översiktsplanen för Kristianstad

Är du intresserad av vår långsiktiga planering för Kristianstad? Då är du välkommen på något av våra samrådsmöten i slutet av februari. Där kan du prata med politiker och tjänstepersoner och lämna synpunkter på förslaget till ändring av översiktsplanen för staden.

2020-02-21 15:41:38

Arkiverad

Marksanering i Åhus

När grunden runt Åhus bibliotek skulle dräneras så upptäcktes kemikalierester i marken, som nu saneras bort.

2020-02-07 15:16:41

Arkiverad

Fortsatt stort intresse för att bygga i Åhus

Byggföretag visar ett fortsatt stort intresse för att bygga i Åhus. När tiden gick ut för byggföretagen att lämna in förslag för fyra kvarter vid Täppetleden, hade det kommit in totalt 36 förslag från 17 olika företag. Bostäderna planeras stå klara i slutet av 2022.

2020-02-05 16:04:13

Arkiverad I svackan på naturumbron blir det ibland vattenpölar. Avrinningen ska nu ses över. I svackan på naturumbron blir det ibland vattenpölar. Avrinningen ska nu ses över.

Avrinningen på naturumbron ses över

Stadens träbroar kan bli hala när det är blött eller kallt. På mitten av naturumbron bildas dessutom ibland större vattenpölar vid regn, men det problemet ska nu ses över.

2020-01-28 08:50:58

Arkiverad

Kommunen bemöter krav från konkurrensverket

Konkurrensverket har skrivit till förvaltningsrätten att kommunen bör betala 800 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för läkemedelsreningsanläggningen i Degeberga.

2020-01-24 13:56:36