Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Bygga, bo och miljö.

Fett tillsammans med andra produkter kan bilda rejäla proppar i avloppsrören. Fett tillsammans med andra produkter kan bilda rejäla proppar i avloppsrören.

Fett och matoljor i avloppen är ett växande problem

Fett och olika typer av matoljor som sätter igen avloppen är ett växande problem i hela Sverige, så också i Kristianstad.

2021-12-03 15:39:19

Våtmarker gör stor nytta för havet och klimatet

I takt med att vi blir allt mer medvetna om människans påverkan på havet och klimatet ökar intresset för våtmarker. För att minska näringsläckage och koldioxidutsläpp har Vattenriket skapat ett 60-tal våtmarker. Den senaste på Vista gård i Hovby.

2021-12-03 13:56:03

Utfodra inte de vilda djuren med kött utan tillstånd

Det händer att överblivet livsmedel läggs ut i naturen för djur att äta. Antingen för jakt eller för att stödfodra djuren. Det kan medföra en risk att djuren smittas av livsmedlen och därför krävs det i många fall tillstånd från Jordbruksverket.

2021-11-29 14:49:56

Arkiverad Vattenkran Vattenkran

Friskt vatten i Näsbykranarna

Dricksvattnet på Näsby och Gamlegården är nu kontrollerat och visar inga tecken på förorening. Vattnet är rent och går bra att dricka utan att det behöver kokas.

2021-11-19 10:28:23

Arkiverad

Föreläsning om klimatskal för småhus

Klimatskalet är de delar av vårt hus som skiljer inomhus från utomhus. Den 24 november mellan 18 och 19.30 har vi en digital föreläsning där du kan lära dig mer om hur du säkerställer ett behaglig inomhusklimat både sommar och vinter.

2021-11-18 10:55:40

Arkiverad

Björndjur och braxenburgare på Biosfär 2021

I måndags hölls Biosfär 2021. En dag full av föredrag om ny forskning kopplat till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Med efterlängtat surr i pauserna. Björndjuren charmade alla och innan dagen var slut hade dagens snackis fått svar – hur smakar braxen?

2021-11-18 08:27:31

Arkiverad Lars Andrén Lars Andrén

Nyfiken på solvärme?

Välkommen på webbföreläsning med Lars Andrén. Med solvärme kan du nyttja solens energi för att bereda varmvatten och delvis värma ditt hus. Föreläsningen går igenom hur solvärmesystem för villor fungerar och hur du går tillväga vid en installation.

2021-11-04 15:15:15

Arkiverad Från The Absolut Company fanns Kenneth Hofström och Maria Béres på plats för att ta emot arkitekturpriset. Från The Absolut Company fanns Kenneth Hofström och Maria Béres på plats för att ta emot arkitekturpriset.

Arkitekturpriset till Absolut Home och The Absolut Company

För första gången så delar Kristianstads kommun ut ett arkitekturpris. Priset kommer vara årligen återkommande och syftar till att lyfta de arkitektoniska insatser som görs i kommunen.

2021-10-26 15:19:08

Arkiverad På plats från Söderportsgymnasiet fanns Ida Peters och Therese Palmer Eek för att ta emot priset. På plats från Söderportsgymnasiet fanns Ida Peters och Therese Palmer Eek för att ta emot priset.

Miljöpriset till Söderportsgymnasiet

Årets miljöpris tilldelas Söderportsgymnasiets arbetslag på naturvetenskapsprogrammet för deras målmedvetna arbete för att öka kunskapen om hållbar utveckling.

2021-10-26 11:24:58

Arkiverad Pristagare Ingmar Melin, Blåherremölla. Pristagare Ingmar Melin, Blåherremölla.

Byggnadsvårdspriset går till Blåherremölla

Byggnadsnämnden delar årligen ut ett byggnadsvårdspris till den eller de som gjort insatser inom byggnadsvårdsområdet. I år gick priset till Ingmar Melin och Blåherremölla i Maglehem där du kan avnjuta kulturhistoriska upplevelser i en gammal gårds- och kvarnmiljö.

2021-10-26 11:12:01

Arkiverad

Forskningskonferensen Biosfär 2021

Är du nyfiken på forskning om naturen, hållbar utveckling och biosfärområden? Biosfär 2021 presenterar ett smörgåsbord nya rön kopplat till Vattenriket. Forskningskonferensen Biosfär 2021 äger rum på naturum måndag 15 november kl. 9-17. Program och anmälan finns på Vattenrikets hemsida.

2021-10-15 14:59:06

Arkiverad

Fyll på dina vattenlås

Det finns det viktiga saker att veta och risker att beakta kring avlopp. Utöver bakterierna kan det också bildas farlig gas i avloppsledningar. Se därför till att dina vattenlås i exempelvis golvbrunnarna är fyllda.

2021-10-15 08:02:38

Arkiverad Kaninpest härjar i Kristianstad. Foto: David Mark, Pixabay Kaninpest härjar i Kristianstad. Foto: David Mark, Pixabay

Utbrott av kaninpest

Den smittsamma sjukdomen kaninpest har fått ett omfattande utbrott i Kristianstad. Kommunens skyddsjägare avlivar sjuka individer. Om du ser vilda kaniner som är sjuka kan du anmäla det till kommunens medborgarcenter.

2021-10-12 17:23:55

Arkiverad

TV-serie om Vattenriket

En måndag i juni riggades filmkameror och ljus i utställningen på naturum. UR Samtiden spelade in en serie kortfilmer där Vattenrikets personal berättar om djur och växter, platser och aktiviteter i biosfärområdet. Nu är filmerna klara och finns på UR Play.

2021-09-30 09:01:28

Arkiverad Smal strand Smal strand

Strandfodring mot erosion i Åhus förbereds

Kommunens arbete för att motverka erosionen på utsatta stränder i Åhus fortsätter. Nu finns ett konkret förslag om hur påfyllning av sand kan göras på utsatta stränder. Kommunstyrelsen har beslutat att inleda att den komplicerade och kostsamma tillståndsprocessen ska kunna komma igång.

2021-09-29 17:34:05

Arkiverad

Webbföreläsning om elcyklar och elbilar

De kommunala energi- och klimatrådgivarna håller webbföreläsning onsdagen den 6 oktober kl. 18.00-19.45. Föreläsningen ger dig grundläggande kunskap om elbilar och laddning och om elcykelns möjligheter.

2021-09-27 13:12:01

Arkiverad

Ny brygga vid Kavrö bro för fiskare och paddlare

Rastplatsen vid Kavrö bro har rustats upp med ny brygga, grillplats och säkrare infart. Allt för att göra det lättare att fiska, paddla och komma ut med båt på Helge å.

2021-09-24 09:46:52

Arkiverad

Framtidens vecka

Den 20-26 september är det dags för årets upplaga av Framtidsveckan. Årets tema är hållbar omställning och tar avstamp i de globala målen i Agenda 2030. Under veckan kan du ta del av inspirerande föreläsningar och andra aktiviteter som alla syftar till en hållbar framtid.

2021-09-20 14:20:29

Arkiverad Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin fastighet vid översvämning. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin fastighet vid översvämning.

Skydda det viktigaste vid översvämning

Har du skyddat ditt hem, viktiga ägodelar och dig själv så att du klarar en översvämning? I sommar har många platser, både lokalt och globalt, drabbats av skyfall med översvämningar som följd. Som enskild kan du förbereda dig och kommunen gör en mängd åtgärder för att skydda och minimera riskerna.

2021-09-07 11:51:04

Arkiverad Söderportgymnasiets naturvetenskapligt program med miljöprofil var på exkursion vid Vattenrikets besöksplats Vramsån med naturums naturpedagog Sam Peterson Söderportgymnasiets naturvetenskapligt program med miljöprofil var på exkursion vid Vattenrikets besöksplats Vramsån med naturums naturpedagog Sam Peterson

Årets miljöpris går till Söderportgymnasiet

Priset delas ut till den/de som gjort en betydelsefull insats inom miljöområdet. Miljöpriset för 2020 tilldelas Söderportgymnasiets arbetslag på naturvetenskapsprogrammet. Arbetslaget har målmedvetet arbetat för ökad kunskap om hållbar utveckling.

2021-09-07 11:17:21