Nyheter

Du kan filtrera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Barn och utbildning.

Jonna Persson, koordinator för SSPF, informerade för en fullsatt Sessionssal. Jonna Persson, koordinator för SSPF, informerade för en fullsatt Sessionssal.

Kraftsamling för att fånga upp ungdomar i riskzon

Under fredagen bjöds det in till en inspirationsdag gällande samverkansmodellen SSPF Socialtjänst-Skola- Polis- Fritid. En modell för att fånga upp ungdomar i riskzon för normbrytande beteende, kriminalitet och missbruk.

2023-12-01 10:38:06