Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Omsorg och hjälp.

Risken för att eld ska sprida sig i skog och mark är stor just nu. Därför råder eldningsförbud i nordöstra Skåne. Risken för att eld ska sprida sig i skog och mark är stor just nu. Därför råder eldningsförbud i nordöstra Skåne.

Eldningsförbud i nordöstra Skåne

Med anledning av den stora risken för gräs- och skogsbränder i skog och mark, har räddningscheferna för kommunerna i Skåne Nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus.

2021-06-17 19:04:00

Digitalt anhörigstöd - En bra plats!

Som ett komplement till vårt anhörigstöd i våra verksamheter inför vi nu även ett digitalt anhörigstöd i form av ”En bra plats”. Genom digitalt anhörigstöd kan man som anhörig när som helst på dygnet ta del av en kunskapsbank med 180 olika diagnoser, information, tips och erfarenhetsutbyte.

2021-06-04 12:20:23