Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Kommun och politik.

Camilla Palm (M) Camilla Palm (M)

Tragisk händelse för alla

En ung man sköts natten till fredag till döds på Gamlegården i Kristianstad. ”Det är en tragik för hans närmaste men också för hela samhället. Vi vill inte vara med i någon rekordjakt på dödsskjutningar. Vi har alla ansvar för att mota våldet”, säger Kristianstads kommuns kommunalråd Camilla Palm.

2022-09-23 16:20:38

Diagram skatteintäkter Diagram skatteintäkter

Starkt delårsbokslut för Kristianstad

Kommunens delårsrapport pekar mot ännu ett mycket starkt bokslut, där över 400 miljoner kronor kan användas till investeringar. Prognoserna för nästa år ser betydligt mörkare ut.

2022-09-23 14:00:27

Arkiverad

Längre svarstider hos medborgarcenter

Torsdagen den 22 september bemannas medborgarcenter av vikarie. Vi ber er ha förståelse för att det kan dröja längre tid innan vi kan besvara ditt samtal. Det finns många olika sätt att kontakta kommunen, till exempel via mejl eller direkt här på webplatsen.

2022-09-21 15:54:07

Sessionssalen bakifrån Sessionssalen bakifrån

Fullmäktige klubbade detaljplan och arvodesregler

Det blev ett kort fullmäktigemöte veckan efter valdagen. Men fortfarande har den gamla fullmäktigeförsamlingen viktiga beslut att fatta. Detaljplanen för skola på Östra Kasern antogs och nya arvodesregler beslutades.

2022-09-13 17:42:19

Tom sessionssal Tom sessionssal

Preliminärt valresultat i Kristianstad

Det preliminära resultatet efter valnattens rösträkning i kommunvalet tyder inte på några stora förändringar i mandatfördelningen i Kristianstads kommunfullmäktige. Slutresultat kommer efter onsdagens rösträkning och kontrollräkning hos länsstyrelsen.

2022-09-12 23:15:21

Avtal klart för särskoleelevernas skolskjuts

Det blir Kristianstad Taxi & Buss som kör våra särskoleelever till och från skolan från den 1 januari 2023. Fram till dess fortsätter Telepass att köra. Fokus har varit att ge Kristianstad Taxi & Buss bästa möjliga förutsättningar för att säkra en så hållbar och trygg lösning som möjligt för barnen.

2022-09-12 15:02:43

Arkiverad

Rösträkning efter valet

När vallokalerna stänger kl 20 på valnatten börjar den preliminära rösträkningen i varje vallokal. Onsdagen den 14 september hålls valnämnden preliminära rösträkning och då räknas de röster som inte hann fram till vallokalen under valdagen. Båda rösträkningarna är öppna för allmänheten.

2022-09-11 12:00:20

Arkiverad Interiör i Rådhus Skåne. Interiör i Rådhus Skåne.

Fullmäktige sammanträder 13 september

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 13 september klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Följ gärna mötet på plats eller via vår webbsändning.

2022-09-09 10:23:22

Arkiverad Kim To Tu i Nosabyskolans kök i de nya arbetskläderna som tvättas av Samhall. Kim To Tu i Nosabyskolans kök i de nya arbetskläderna som tvättas av Samhall.

Upphandling med flera vinnare

Samhall är kommunens nya samarbetspartner för att tvätta de arbetskläder som medarbetarna i bland annat skolornas kök använder. Upphandlingen gjordes som en reserverad upphandling. Det innebär att bara leverantörer som arbetar med social och yrkesmässig integration kunde delta.

2022-09-08 11:17:24

Arkiverad

Landsbygdsfonden öppen för ansökningar

Kristianstads kommuns landsbygdsfond ska stärka landsbygdsutvecklingen. Fonden ger utvecklingsstöd till organisationer som är verksamma på landsbygden. Hösten 2022 är fonden öppen för ansökningar mellan den 1 september och 16 oktober.

2022-09-01 09:09:00

Arkiverad

Lösning för särskoleelevernas skolskjuts

Det taxibolag som har skött transporterna av särskoleelever kommer att lämna över uppdraget. Leverantören och Kristianstads kommun har enats om att i denna komplexa situation är den bästa lösningen att bolaget får fokusera sina resurser på övriga uppdrag åt kommunen.

2022-08-26 14:00:12

Arkiverad Läs Uppslaget i pdf-format Läs Uppslaget i pdf-format

Uppslag om val och energirådgivning

Det är inte bara för att spara energi som Kristianstads kommuns energirådgivare Jenny Sandin gillar kallbad. Läs mer om henne och hennes energispartips på Uppslaget från Kristianstads kommun. Där möter du också spindlarna som ser till att allt det praktiska kring valet fungerar.

2022-08-26 10:56:18

Vy över Kristianstad Vy över Kristianstad

Medborgarenkät ger kommunen svar

Nu är det dags för statistikmyndigheten SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. Om du får enkäten om Kristianstads kommun bidrar du med dina svar till att göra kommunen bättre.

2022-08-26 10:25:36

Arkiverad

Kommunen flaggar för Ukraina

Onsdagen den 24 augusti firar Ukraina sin självständighetsdag till minne av landets självständighetsförklaring från 1991. Kristianstads kommun uppmärksammar detta tillsammans med Kristianstads FN-förening genom att hissa Ukrainas flagga på Stora torg.

2022-08-23 13:43:57

Arkiverad Nu är den nya detaljplanen för bangårdsområdet antagen och förberedelserna för bygget av ett nytt rättscentrum för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Forensiskt center kan fortsätta. Nu är den nya detaljplanen för bangårdsområdet antagen och förberedelserna för bygget av ett nytt rättscentrum för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Forensiskt center kan fortsätta.

Plan för rättscentrum antogs i fullmäktige

Efter många besvärliga turer låg detaljplanen för Kristianstads nya rättscentrum klar och kunde antas av kommunfullmäktige vid årets första möte. Om detaljplanen rådde full enighet, men åsikterna skilde sig desto mer om ABK:s försäljning av hus på Vilan. Hållbarhet var en annan fråga i fokus.

2022-08-10 16:16:17

Arkiverad Bild på visselpipa Bild på visselpipa

Visselblåsarfunktion lanseras

Från och med den 17 juli 2022 är offentliga arbetsgivare skyldiga enligt lag att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering av missförhållanden genom en visselblåsartjänst. Genom visselblåsarfunktionen skyddas personer som rapporterar om missförhållanden.

2022-07-15 14:27:19

Arkiverad Gruppbild tagen uppifrån. Gruppbild tagen uppifrån.

Samarbete med miljö, trygghet och stadsutveckling i fokus

Den 9–10 juni besökte kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm, kommunfullmäktiges ordförande Bo Silverbern, kommundirektör Anders Johansson och biträdande kommundirektör Petar Cavala Køge kommun i Danmark för att fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunerna.

2022-07-07 13:50:35

Arkiverad Kommunstyrelsen fick information om bostadsbyggandet i kommunen Kommunstyrelsen fick information om bostadsbyggandet i kommunen

En dag med ny skola, nytt hotell och nya bostäder

Kommunstyrelsen åker årligen på en utfärd i samband med sista sammanträdet innan sommaren. I år innehöll turen fyra längre stopp och mycket information längs vägen. En dag att få mer kunskap kring vad som är på gång men också att se resultat av beslut som har tagits.

2022-06-29 13:53:15

Arkiverad

Fullmäktige beslutade om två stora investeringsprojekt

På sista mötet inför sommaren och valet tog kommunfullmäktige beslut om att starta bygget av Pyntens pumpstation och reviderad totalkalkyl för ombyggnaden av skolan och förskolan i Österslöv. Två stora investeringsprojekt som tillsammans kostar drygt en halv miljard kronor.

2022-06-23 13:29:14

Arkiverad

Många ansökningar till landsbygdsfonden

Landsbygdsfondens syfte är att stötta lokal utveckling. För 2022 har Kristianstads kommun ökat landsbygdsfonden till 500 000 kronor. Fonden är öppen för ansökningar under två perioder per år. Nu är vårens ansökningar hanterade.

2022-06-23 08:40:44