Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se arkiverade nyheter kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Visar nyheter inom Bygga, bo och miljö.

Arkiverad

Sök medel ur landsbygdsfonden

Landsbygdsfonden skapar möjligheter till lokal utveckling. Nu öppnar vi återigen upp möjligheten att söka medel ur fonden. Syftet är att utveckla landsbygden genom projekt och aktiviteter och därigenom uppfylla kommunens landsbygdsprogram.

2018-09-19 14:05:13

Arkiverad Projektet "Våtare mark" ska hålla kvar vatten i landskapet och till detta projekt har limnolog Andreas Jezek fått 5,3 miljoner kronor i statliga LONA-medel. Projektet "Våtare mark" ska hålla kvar vatten i landskapet och till detta projekt har limnolog Andreas Jezek fått 5,3 miljoner kronor i statliga LONA-medel.

Nu ska Vattenrikets skogar bli våtare

Projektet ”Våtare mark” ska hålla kvar vatten i landskapet, jämna ut vattenflöden och öka mångfalden av arter och miljöer. Biosfärkontoret har fått drygt 5,3 miljoner kronor i statliga medel till projektet.

2018-09-13 13:29:50

Arkiverad Tre personer på Västra Storgatan i Kristianstad. Tre personer på Västra Storgatan i Kristianstad.

Kristianstad genom nya ögon

Två utvärderare från Nyköping och Falkenberg vandrade runt i Kristianstad från tidig eftermiddag till sen natt på onsdagen. Uppdraget var att granska stadsmiljön och utbudet för att se vad som känns tryggt och attraktivt och ge tips på vad som kan göras bättre.

2018-09-06 13:51:54

Arkiverad Foto: Lennart Johanzon Foto: Lennart Johanzon

Osynligt skräp till ytan

I lördags utfördes en skräprensning i Åhus hamn med hjälp av dykare. All möjlig slags bråte hittades, som cyklar, restaurangskyltar och massor av flaskor.

2018-09-04 13:09:47

Arkiverad Kristianstads teater omkring år 1910. Källa: Regionmuseet Kristianstad Kristianstads teater omkring år 1910. Källa: Regionmuseet Kristianstad

Gamla Kristianstad och Åhus blir digitalt

Bor du i en kulturhistorisk byggnad eller är du nyfiken på hur just ditt kvarter såg ut förr? Nu kan du läsa mer om Kristianstads och Åhus äldre bebyggelse på webben.

2018-09-04 11:29:04

Arkiverad

Inspirationskväll om vatten - Segesholmsån

Alla berörs vi av vattenfrågor på ett eller annat sätt. Kristianstads kommun deltar i projekt för att främja vattendragen i östra Skåne. Tisdagen den 4 september kl. 18 - 21 presenteras projektet på Degeberga bibliotek.

2018-08-29 08:00:31

Arkiverad Bild över Palestina, Hammars nya bostadsområde och C4 Shopping från luften. Bild över Palestina, Hammars nya bostadsområde och C4 Shopping från luften.

Nytt byggrekord i kommunen

Bostadsbyggandet i Kristianstads kommun fortsätter att accelerera. Årets avstämning av startbesked för nya bostäder visar att de blev över 700. Det är drygt 150 fler än under samma period förra året och en bra bit över kommunens målsättning.

2018-08-21 09:23:35

Arkiverad

Skydda din fastighet vid häftiga skyfall

Hastigt uppkomna åskoväder med häftiga skyfall kan orsaka översvämningar. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin egendom mot översvämning. Förebygg skador och ha inte värdefulla saker direkt på källargolvet. Beror översvämningen på brister i vatten- och avloppsnätet har kommunen ett ansvar.

2018-08-17 15:55:52

Arkiverad Det är åter tillåtet att vattna gräsmattan i Åhus och Yngsjö Det är åter tillåtet att vattna gräsmattan i Åhus och Yngsjö

Bevattningsförbudet i Åhus och Yngsjö hävt

I sommarens värme har det använts mer dricksvatten i Åhus och Yngsjö än vad vattenverket har kunnat pumpa upp. Förbudet är nu hävt och det är åter tillåtet att använda det kommunala dricksvattnet till bevattning.

2018-08-14 14:43:31

Arkiverad

Bevattningsförbud i Åhus och Yngsjö

Den långvariga torkan har medfört så stor vattenförbrukning i Åhus och Yngsjö att kommunen återigen utfärdat bevattningsförbud. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte ska användas till bevattning eller annat som kräver stora mängder vatten.

2018-07-27 08:54:08

Arkiverad Egna brunnar riskerar att sina i torkan. Egna brunnar riskerar att sina i torkan.

Sinar brunnen i torkan?

Fastighetsägare med egen brunn som riskerar att sina har möjlighet att hämta vatten för hushållsbehov på kommunens friluftsbad. Där är det också möjligt att, mot entréavgiften, duscha.

2018-07-18 16:18:21

Arkiverad Arkelstorps återvinningscentral i akvarellform. Arkelstorps återvinningscentral i akvarellform.

Arkelstorps återvinningscentral är klar

Lördagen den 14 juli invigs Arkelstorps nya återvinningscentral. På Energivägen 2 har Renhållningen gjort en anläggning som är betydligt större än den tidigare och låtit den smälta in i den omgivande miljön. Alla är välkomna mellan klockan 11 och 14.

2018-07-11 13:14:36

Arkiverad Hästar som betar vid havet Hästar som betar vid havet

Oanvänd mark kan ge foder till djur

Torkan har gjort att det är stor brist på foder till betande djur. Kristianstads kommun erbjuder därför djurägare att skörda gräs på oanvända kommunala markområden. Gräset kan användas som foder till de egna djuren.

2018-07-06 13:28:21

Arkiverad

Vattenrikets arbete lyfts fram i Almedalen

Hanöbukten mår dåligt. Brunare vatten, magra torskar och sjuka skrubbor är tecken på att ekosystemet inte är i balans. Carina Wettemark från Kristianstads Vattenrike berättar om vårt lokala arbete för en friskare Hanöbukt på Havsmiljöinstitutets seminarium i Almedalen.

2018-07-03 11:14:56

Arkiverad

Nya regler för när du får påbörja ditt bygge

Från och med den 1 juli måste du invänta både startbesked och att fyra veckor passerat efter det att beslutet kungjorts innan du kan påbörja det du fått lov att göra. Den nya regeln gäller såväl bygglov som marklov och rivningslov.

2018-06-29 11:11:14

Arkiverad

Kristianstad i topp inom miljörankingen

För första gången så placerar sig Kristianstads kommun överst inom kategorin Mindre stad eller tätort i Aktuell Hållbarhet miljörankingen av Sveriges kommuner. – Det är verkligen ett härligt kvitto på att vi inom kommunen bedriver ett bra miljöarbete på flera plan, säger miljöstrateg Selina Malik.

2018-06-28 16:12:55

Arkiverad Totalt 800 000 kronor satsas på åtgärder efter förslag från byastämmorna. Totalt 800 000 kronor satsas på åtgärder efter förslag från byastämmorna.

Åtgärder från byastämmorna

Väderskydd vid busshållplatser, renoverade gång- och cykelvägar och nya hundrastgårdar är några av de åtgärder som ska genomföras efter förslag från förra höstens byastämmor. Totalt har tekniska nämnden beslutat att genomföra olika åtgärder för 800 000 kronor.

2018-06-27 08:33:40

Arkiverad Fiskevårdskonsuleten Mikael Svensson letar efter musslor i Vramsån i Tollarp. Fiskevårdskonsuleten Mikael Svensson letar efter musslor i Vramsån i Tollarp.

Musslor flyttas när dämme tas bort

I Vramsån finns samtliga sju arter av stormusslor som förekommer i Sverige. När dämmet bakom idrottshallen i Tollarp ska avvecklas måste musslorna flyttas. Fiskevårdskonsulenten Mikael Svensson hittade bland annat den skyddade målarmusslan, dammussla och större dammussla.

2018-06-15 11:17:50

Arkiverad Hav och strand vid utemuseet i Äspet, Åhus. Hav och strand vid utemuseet i Äspet, Åhus.

Kristianstad i topp med naturvård

Kristianstad är en av landets bästa naturvårdskommuner. I Naturskyddsföreningens granskning av naturvården i landets kommuner kommer Kristianstad på delad förstaplats bland mindre städer.

2018-06-05 12:04:40

Arkiverad Trädgårdarna i Åhus och Yngsjö kan nu bevattnas igen, men i begränsad omfattning och under de svalare tiderna på dygnet. Trädgårdarna i Åhus och Yngsjö kan nu bevattnas igen, men i begränsad omfattning och under de svalare tiderna på dygnet.

Bevattningsförbud i Åhus och Yngsjö minskat

Kommunen har hävt det totala bevattningsförbudet i Åhus och Yngsjö, men uppmanar invånarna till att vattna försiktigt och endast under svalare tider på dygnet framöver.

2018-06-01 15:38:52