3D-teknik och nytt visningscenter visar samhällsplanering

Uppdaterad:den 16 maj 2018 13:53

Vi börjar övergången till ett digitalt arbetssätt för samhällsplanering. Utvecklingsområden och byggnader ska kunna visas i ett 3D-verktyg som gör det lättare för allmänheten att se och ha synpunkter på förändringar, något som stärker demokratin. Ett visningscenter skapas samtidigt i Rådhus Skåne.

Samhällsplaneringen ska bli mera överskådlig med hjälp av ett 3D-verktyg.
Samhällsplaneringen ska bli mera överskådlig med hjälp av ett 3D-verktyg.

– Digitaliseringen erbjuder spännande möjligheter. Vi vill att det ska vara enkelt för kommuninvånarna att sätta sig in i vad som är på gång i kommunen och delta i dialogen om kommunens utveckling, säger kommunalrådet Anders Tell (S).

Allt fler kommuner går över till att arbeta digitalt genom hela planprocessen. Så kallad 3D-visualisering ger större flexibilitet för kommunen i arbetet med att utveckla planer och ritningar. Men för medborgarna är vinsterna minst lika stora. Att se lösningar i 3D-modeller skapar bättre insyn och förståelse för planprocesser. Det gör att människor som berörs av förändringar och andra intresserade lättare kan ta till sig de förslag som presenteras. Med teknikens hjälp kan man också använda modellerna vid samråd och insamling av synpunkter.

– Vi har ett stort behov av att kunna visa upp olika delar av kommunen och vår utveckling på ett överskådligt sätt, säger kommundirektör Christel Jönsson.


Tekniken fungerar även i din hemdator

Modeller som skapas i kommunens 3D-verktyg kan göras tillgängliga för alla som har en dator.
En förstudie som genomförts visar att kommunen kan skapa ett fysiskt visningscenter i Rådhus Skånes bottenvåning. Visningscentrets storbildsskärmar förstärker presentationerna och ger besökare ytterligare upplevelser. Samtidigt kan även andra delar av kommunens verksamheter visas upp. Medborgarcenters personal kan hjälpa besökarna tillrätta i centret.
Tekniken för 3D-visualisering finns på marknaden och kommunen ska nu utveckla arbetssätt och processer för att göra informationen tillgänglig och tydlig. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för det första digitala innehållet.

– Vi vill göra samhällsbyggnadsprocessen mera tillgänglig så att människor lättare kan förstå vad som händer och bli mera delaktiga. 3D-verktyget och visningscentret är ett första steg i det arbetet, säger Tommy Danielsson som är förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Visningscentret får större bredd efterhand

När pilotprojektet är genomfört kan flera förvaltningar börja använda ett digitalt arbetssätt. Efterhand kan det fysiska visningscentret i Rådhus Skåne också visa upp andra delar av kommunens verksamheter, till exempel material som rör näringslivsfrågor, turism eller teknisk utveckling.

Nu startar arbetet med att bearbeta kartor och ritningar med nya verktyg och det fysiska visningscentret är planerat att öppna för allmänheten i slutet av året. Kostnaden är 700 000 kronor och medlen finns med i 2018 års budget.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.