Nyheter

Du kan sortera våra nyheter genom att välja ett ämne under rubriken "Ämnessidor". Vill du se äldre nyheter som är arkiverade kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Särlagårdens restaurang öppnar

Måndag 27 september slår Särlagårdens restaurang åter upp portarna efter sin renovering. Personalen är väldigt taggad inför öppnandet och utlovar något extra festligt första dagen.

2021-09-24 16:33:16

Är mer sittplatser och grönska framtidens melodi för Stora torg, eller hur vill DU se att torget utvecklas? Passa på att komma och lämna dina synpunkter mellan klockan 11 och 15 lördagen den 2 oktober. Är mer sittplatser och grönska framtidens melodi för Stora torg, eller hur vill DU se att torget utvecklas? Passa på att komma och lämna dina synpunkter mellan klockan 11 och 15 lördagen den 2 oktober.

Hur vill du att Stora torg ska utvecklas i framtiden?

Visionen är att Stora torg ska vara en plats full av liv och rörelse, med en mängd olika aktiviteter. Men hur vill Kristianstadsborna att torget ska användas? Kristianstads kommun bjuder nu in allmänheten till dialog om framtidens Stora torg lördagen 2 oktober.

2021-09-24 14:01:03

Smal strand Smal strand

Förslag om strandfodring mot erosion i Åhus

Kommunens arbete för att motverka erosionen på utsatta stränder i Åhus fortsätter. Nu finns ett konkret förslag om hur påfyllning av sand kan göras på utsatta stränder. Men först behövs nya beslut för att den komplicerade och kostsamma tillståndsprocessen ska kunna komma igång.

2021-09-24 10:08:50

Ny brygga vid Kavrö bro för fiskare och paddlare

Rastplatsen vid Kavrö bro har rustats upp med ny brygga, grillplats och säkrare infart. Allt för att göra det lättare att fiska, paddla och komma ut med båt på Helge å.

2021-09-24 09:46:52

Barn på fotbollsplan Barn på fotbollsplan

Mer stöd åt föreningar

Föreningslivet har haft det svårt under pandemin. Nu pågår en återstart som inte heller är enkel. Nu är förslaget till kommunstyrelsen att Kristianstads kommun ska fördela ytterligare 11,5 miljoner kronor i olika stödåtgärder åt föreningar.

2021-09-22 17:11:42

Den största kostnaden för kommunen är lönerna till de omkring 7 500 medarbetarna. Detta och mycket annat intressant går att utläsa ur delårsrapporten som finns under Relaterad information. Den största kostnaden för kommunen är lönerna till de omkring 7 500 medarbetarna. Detta och mycket annat intressant går att utläsa ur delårsrapporten som finns under Relaterad information.

Positiv delårsrapport för kommunen

Årets delårsrapport för Kristianstads kommun signalerar att kommunen befinner sig i ett gott ekonomiskt läge. Om prognosen håller i sig blir årets resultat ännu bättre än förra årets och hjälper till att finansiera nödvändiga investeringar.

2021-09-22 15:41:56

Kristianstads kommun ligger i år på plats 199 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är ett tapp med åtta placeringar jämfört med 2020. Kristianstads kommun ligger i år på plats 199 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Det är ett tapp med åtta placeringar jämfört med 2020.

"Företagsklimatet är ett prioriterat arbete"

Tillgången på kompetens har blivit bättre, liksom hur företagen upplever attityden från kommunpolitikerna. Men annars innebär årets ranking av företagsklimatet i landets kommuner ytterligare ett litet tapp för Kristianstad, som nu ligger på plats 199.

2021-09-22 14:16:00

Fixarna öppnar upp sin verksamhet igen

Från och med den 20 september är du återigen välkommen att ringa och boka in besök och få hjälp av kommunens fixartjänst. Fixarna startar sen sin verksamhet den 1 november. Fixarna kan till exempel hjälpa till med att byta glödlampor, gardiner, sätta upp gardinstänger med mera.

2021-09-22 11:24:29

Wendesgymnasiets jubileumslogga Wendesgymnasiets jubileumslogga

Daniél Tejera gratulerar Wendes!

Wendesgymnasiet fyller 25 år och ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden skickar skolan en hälsning.

2021-09-22 10:44:48

Framtidens vecka

Den 20-26 september är det dags för årets upplaga av Framtidsveckan. Årets tema är hållbar omställning och tar avstamp i de globala målen i Agenda 2030. Under veckan kan du ta del av inspirerande föreläsningar och andra aktiviteter som alla syftar till en hållbar framtid.

2021-09-20 14:20:29

Svartvita brandmän mot röda flammor Svartvita brandmän mot röda flammor

Kika in på brandstationen

I september brukar räddningstjänsten i Kristianstad hålla öppet hus på brandstationen. Nu medför pandemin för andra året att det inte går att ta emot besökarna. Men den som är intresserad får i alla fall en chans att kika in på brandstationen genom en nyproducerad film.

2021-09-18 10:20:23

Sex personer går på Gamlegårdens centrum. Sex personer går på Gamlegårdens centrum.

Lokala BRÅ summerar sommarens händelser

Sommaren har medfört stora utmaningar, men också kantats av framgångsrika insatser i det trygghetsskapande arbetet. Det konstaterade det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, BRÅ, vid första höstmötet, där sommaren summerades.

2021-09-17 11:23:54

Maria Börjesson, mottagare av årets kulturpris Maria Börjesson, mottagare av årets kulturpris

Maria Börjesson är Kristianstads kommuns kulturpristagare

Mottagare av Kristianstads kommuns kulturpris 2021 är konstnären, keramikern och skulptören Maria Börjesson. Beslutet togs vid dagens möte med kultur- och fritidsnämnden. Priset är på 50 000 kr och delas ut på årets Kulturgala på Kulturkvarteret 12 november.

2021-09-16 18:29:42

Landsbygdsfonden öppen igen

Nu är det dags att söka medel ur landsbygdsfonden. Fonden stöttar projekt och aktiviteter som bidrar till lokal utveckling och på så sätt uppfyller kommunens landsbygdsprogram. Sista ansökningsdag är den 1 november 2021.

2021-09-16 09:52:56

Piano- och gitarrplatser Piano- och gitarrplatser

Piano- och gitarrplatser!

Vi vet att många är intresserade och därför vill vi berätta att just nu finns faktiskt några lediga kursplatser på gitarr och piano. Ett tips är att de brukar gå åt snabbt!

2021-09-16 09:08:58

Fyll på dina vattenlås

Det finns det viktiga saker att veta och risker att beakta kring avlopp. Utöver bakterierna kan det också bildas farlig gas i avloppsledningar. Se därför till att dina vattenlås i exempelvis golvbrunnarna är fyllda.

2021-09-15 14:24:22

Två mänvid ett bord Två mänvid ett bord

Hela fullmäktige samlat igen

För första gången på över ett år samlades hela Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling till sammanträde i Rådhus Skånes sessionssal. Vid mötet fattades beslut om bland annat höjda taxor för vatten och avlopp och om en ny prislista för verksamhetsmark.

2021-09-14 21:05:04

Olika sorter av baljväxter. Olika sorter av baljväxter.

Finns framtidens lunch på Österänggymnasiet?

Det pågår ett projekt på Österänggymnasiet om att hitta nya sätt att skapa lunch till storhushållning.

Godkänt badvatten vid Snickarhaken

Ny provtagning visar att bakterierna är borta och att det åter är fritt fram att bada vid Snickarhaken. Samtidigt gäller det att alltid vara lite försiktig vid utomhusbad och att inte låta små barn få i sig för mycket badvatten.

2021-09-09 12:49:54

Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin fastighet vid översvämning. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda sin fastighet vid översvämning.

Skydda det viktigaste vid översvämning

Har du skyddat ditt hem, viktiga ägodelar och dig själv så att du klarar en översvämning? I sommar har många platser, både lokalt och globalt, drabbats av skyfall med översvämningar som följd. Som enskild kan du förbereda dig och kommunen gör en mängd åtgärder för att skydda och minimera riskerna.

2021-09-07 11:51:04