Nyheter

Här hittar du Kristianstad kommuns senaste nyheter. Under rubriken "Ämnessidor" kan du sortera nyheterna på respektive ämne/huvudingång. Vill du se arkiverade nyheter kryssar du i valet "Inkludera arkiverade".

Rätten att använda mark utan ersättning upphör

Den 1 januari 2019 kommer rätten att ta mark i anspråk för gemensamma vägar och grönområden utan att ersätta markägaren att upphöra. Förändringen berör endast vissa fastigheter inom kommunen. Om du ägare till en av dessa ska du ha fått information skickat hem till dig från Lantmäterimyndigheten.

2017-12-11 10:27:12

Öppet hus på gymnasieskolorna 2018

På lördag den 10 november är det Öppet hus i Kristianstads kommuns gymnasieskolor. Blivande gymnasieelever och deras vårdnadshavare är välkomna! Ta chansen att besöka våra skolor och träffa elever och personal.

2017-12-08 13:58:36

Tommy Danielsson, förvaltningschef, Maritha Wennvall, lantmätare och Anette Merkel, lantmäteringenjör tar emot kommunens arbetsmiljöpris 2017 Tommy Danielsson, förvaltningschef, Maritha Wennvall, lantmätare och Anette Merkel, lantmäteringenjör tar emot kommunens arbetsmiljöpris 2017

Lantmäterimyndigheten får kommunens arbetsmiljöpris

Lantmäterimyndigheten tilldelas Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris 2017. Lantmäterimyndigheten får priset för ett målmedvetet och strukturerat arbetssätt som skapar trivsel och arbetsglädje. Allt i syfte att ge kommunmedborgaren service med hög kvalitet.

2017-12-08 12:22:53

Nya tidtabeller 10 december

Nu gäller det att kolla tiderna om du ska åka buss eller tåg. Söndagen den 10 december tas Skånetrafikens nya tidtabeller i bruk. Samtidigt justeras priset på en del resor.

2017-12-07 15:32:30

Fullmäktige sammanträder 12 december

Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder tisdagen den 12 december klockan 13.00 i Rådhus Skåne. På dagordningen finns bland annat ändringar i miljö- och hälsoskyddsnämndens och kultur- och fritidsnämndens taxor för 2018.

2017-12-07 15:31:09

Jullovsprogram!

Nu är programmet klart för jullovet. Vad sägs om papperskonst, danslek och nyårsteater? Dessutom har vi flera utställningar att ta del av. Varmt välkommen!

Stort söktryck till landsbygdsfonden

Kristianstad kommuns landsbygdsråd beslöt på rådets senaste möte att bevilja sex av de inkomna ansökningarna medel från landsbygdsfonden. Syftet med fonden är att ge organisationer på landsbygden en möjlighet att söka stöd för sina utvecklingsidéer.

2017-12-06 10:35:54

Goda råd för att hantera klimatförändringar

Med sitt låglänta läge vid Helgeås mynning i Hanöbukten är Kristianstad extra utsatt för det förändrade klimat vi står inför. Vet du hur du skyddar dig och det du håller av vid nästa stora regnoväder?

2017-12-01 16:36:13

Plats för lek i Åhus nya borg

Åhus senaste lekplats är färdigbyggd. Intill den gamla borgruinen vid hamnen vajar vimplarna från tornen på den nya borgen, där leksugna yngre medborgare nu kan börja roa sig. Åhus grönområden och lekplatser har rustats upp under 2017. Nästa år står Tollarp på tur.

2017-11-30 11:10:14

Söka till Riksgymnasiet

Sista ansökningsdag till Riksgymnasiet inför läsåret 2018/2019 är den 15 januari 2018. Ansökningshandlingar finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.

2017-09-04 13:28:37