Yngsjöstrand

I Yngsjöstrand är cirka 400 fastigheter aktuella att förses med kommunalt VA.

Många områden längs Åhuskusten har redan försetts med kommunalt VA. Nästa område på tur är Yngsjöstrand. Där ska cirka 380 fastigheter förses med kommunalt VA. För Yngsjöstrand är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC). Dagvattenhantering, eller omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset, är inte aktuellt för Yngsjöstrand utan det ordnas istället av fastighetsägare på egen tomt. Projektet påbörjades redan 2013 men har försenats. Först på grund av ett överklagande rörande ledningsrätt. Sedan en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att förtydliga verksamhetsområdet som ligger till grund för ledningsrätten.

Status

Kommunen har tecknat en överenskommelse med dagens dricksvattenleverantör (AB Yngsjöstrands vattenverk) om att ta över dricksvattenförsörjningen 1 januari 2020. Kommunen planerar nu för att hålla ett informationsmöte rörande den kommande VA-utbyggnaden i Yngsjöstrand den 24 och den 29 oktober 2018 i Rådhus Skåne (se kallelse under material). Där bjuds de framtida abonnenterna in för att få projektet presenterat och hur övergången från dagens dricksvattenförsörjning kommer att gå till. Husägare i området har fått ett meddelande om uppsägning av dricksvattenförsörjningen av AB Yngsjöstrands vattenverk. Den uppsägningen kan skrivas på och returneras till den angivna adressen.

Material

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.