Ripa

I Ripa är cirka 50 fastigheter aktuella att anslutas till kommunalt VA.

Projektering pågår för att ansluta den samlade bebyggelsen i Ripa till kommunalt vatten och avlopp. Det är cirka 50 fastigheter som berörs. 

Projekttid: 2018 - 2020

Tidplan

 • Höst 2018
  Projektering och inventering av området. WSP (konsult) mäter in höjderna i området. De kan behöva beträda tomterna, kontakta oss om du har invändningar mot detta.
 • Våren 2019
  Informationsmöte för de boende. Vi berättar om kommunalt VA, taxor och hur utbyggnaden kommer att gå till.
 • Höst 2019
  Grävningarna påbörjas i området.
 • Höst 2020
  Projektet avslutas och debitering av VA-avgift sker enligt gällande taxa.

Material publiceras efter informationsmötet.

Status

Under Maj/juni kommer därför Sydsvensk Arkeologi att göra en inventering i området som berörs av VA-utbyggnaden. Efter inventeringen kommer Länsstyrelsen fatta beslut angående eventuell arkeologisk undersökningen och vilken omfattning denna i så fall ska ha. Berörda boende har meddelats via post. Har du invändningar mot att er mark beträds av arkeolog, vänligen kontakta conny.martensson@kristianstad.se

Karta

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.