Ripa

I Ripa är cirka 50 fastigheter aktuella att anslutas till kommunalt VA.

Entreprenaden pågår för att ansluta den samlade bebyggelsen i Ripa till kommunalt vatten och avlopp. Det är cirka 50 fastigheter som ska anslutas. 

Projekttid: 2018 - 2021 (projektet är något försenat)

Status

Entreprenaden har blivit ett par månader försenad på grund av att man inte fått vattenproverna godkända. När slutbesiktningen är godkänd kommer alla nyanslutna fastigheter få brevet "Meddelande om förbindelsepunkt" utskickat. När man mottagit det är man VA-abonnent hos Kristianstads kommun och får en faktura för anläggningsavgiften. Vanliga frågor kring anslutningen och kostnader finns här

Aktuellt i projektet 220330: ”Spolning av systemet fortgår alltjämt med kontinuerlig provtagning och analyssammanställning varje vecka i samordning med Entreprenören.”

Tidplan

 • 26 November 2019
  Informationsmöte för de boende. Vi berättar om kommunalt VA, taxor och hur utbyggnaden kommer att gå till.
  Datum & tid:
  26 november, kl. 17 - 18.
  Plats: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12

 • Årsskiftet 2019/2020
  Arkeologisk inventering i området och beslut i ledningsförbättringen

 • November/december 2020
  Underlag för entreprenaden skickas ut för upphandling

 • Februari/mars 2021
  Beslut väntas inkomma från Länsstyrelsen rörande den arkeologiska undersökningen.

 • April/maj 2021
  Beräknad byggstart i månadsskiftet.

 • December 2021
  Entreprenaden beräknas att bli klar.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.