Ripa

I Ripa är cirka 50 fastigheter aktuella att anslutas till kommunalt VA.

Entreprenaden pågår för att ansluta den samlade bebyggelsen i Ripa till kommunalt vatten och avlopp. Det är cirka 50 fastigheter som ska anslutas. 

Projekttid: 2018 - 2021 *KLART*

Status

Entreprenaden är klar och samtliga nya VA-abonnenter i området har mottagit sina meddelanden om förbindelsepunkt. Taxan som debiteras är enligt den taxa som gäller dagen då förbindelsepunkten meddelades. Läs mer om VA-taxor. För frågor om taxor och inkoppling, kontakta Jenny Grip genom kommunens växel, 044-13 50 00.

Tidplan

 • 26 November 2019
  Informationsmöte för de boende. Vi berättar om kommunalt VA, taxor och hur utbyggnaden kommer att gå till.
  Datum & tid:
  26 november, kl. 17 - 18.
  Plats: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12

 • Årsskiftet 2019/2020
  Arkeologisk inventering i området och beslut i ledningsförbättringen

 • November/december 2020
  Underlag för entreprenaden skickas ut för upphandling

 • Februari/mars 2021
  Beslut väntas inkomma från Länsstyrelsen rörande den arkeologiska undersökningen.

 • April/maj 2021
  Beräknad byggstart i månadsskiftet.

 • December 2021
  Entreprenaden beräknas att bli klar.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.