Horna

I Horna är cirka 50 fastigheter aktuella att förses med kommunalt VA.

I Horna planeras VA-utbyggnad för cirka 50 fastigheter och det är aktuellt med dricksvattenförsörjning och avlopp.

VA-utbyggnaden sker dels för husen i det befintliga stationssamhället, men också i det nya exploateringsområdet "Horna 3:12" som ligger utmed Täppetleden.

Avloppshanteringen sker huvudsakligen genom självfall. Kommunal dagvattenhantering, eller omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset, är inte aktuellt för Horna, utan ordnas av fastighetsägare på egen tomt.

Projekttid: 2017 - 2019 *KLART*

Status

Entreprenaden är klar och under hösten kommer husägarna att få ett brev tillsänt sig som heter "Meddelande om förbindelsepunkt". När man mottagit det brevet är man formellt VA-abonnent och kommer inom kort att få en faktura för anläggningsavgiften (läs mer) som ska betalas inom 60 dagar. På koppling på ledningarna får inte ske förrän man mottagit brevet och skickat in sin anmälan om VA-inkoppling. Frågor om din VA-inkoppling besvaras av abonnentingenjör Jenny Grip, tfn: 044-13 50 00 (vxl)

Material

Aktuellt område

Presentation från fastighetsägarmöte 19 oktober 2017

Tidplan

 • Sensommar/höst 2017
  Informationsmöte om utbyggnaden, separat kallelse skickas ut i god tid.
 • 17 september 2018
  Ledningsförrättning.
 • Vintern 2018
  Upphandling av entreprenör.
 • Våren 2019
  Grävningarna beräknas att påbörjas i området.
 • Vinter 2019/2020
  Entreprenaden är klar och meddelande om förbindelsepunkt skickas ut via brev. Därefter faktureras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Vanliga frågor

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.