Ekestad

I Ekestad är cirka 60 fastigheter aktuella för kommunalt vatten och avlopp.

I Ekestad pågår VA-utbyggnad för cirka 60 fastigheter. Ekestad är ett prioriterat område då byn ligger nära den känsliga Råbelövssjön. För Ekestad är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC). Avloppshanteringen sker genom så kallad LTA-teknik. Dagvattenhantering (det vill säga omhändertagande av nederbörd och dränvatten från huset) är inte aktuellt för Ekestad, utan ordnas av fastighetsägare på egen tomt.

Projekttid: 2016 - 2019

Status och tidplan

Den 13 december anslöts strömförsörjning till den norra pumpstationen av E.ON. Den södra förväntas bli ansluten i mitten/slutet av januari 2019 enligt meddelande från EON och därpå är hela anläggningen driftklar. När strömförsörjningen är klar kommer fastighetsägarna också att bli meddelade så kallad "förbindelsepunkt", vilket förhoppningsvis blir i februari 2019. När man mottagit brevet har man blivit VA-abonnent och kan ansluta sina rör till kommunens ledningar. Kort efter meddelandet om förbindelsepunkt sker även debitering för anslutningen (anläggningsavgift). Taxan som man debiteras är enligt den taxa som gäller dagen då förbindelsepunkten meddelas. Läs mer om VA-taxor.

Material:

Etappindelning för entreprenaden

Projektpresentation

Frågor och svar  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.