Ekestad

I Ekestad är cirka 60 fastigheter aktuella för kommunalt vatten och avlopp.

I Ekestad pågår VA-utbyggnad för cirka 60 fastigheter. Ekestad är ett prioriterat område då byn ligger nära den känsliga Råbelövssjön. För Ekestad är det aktuellt med dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC). Avloppshanteringen sker genom så kallad LTA-teknik. Dagvattenhantering (det vill säga omhändertagande av nederbörd och dränvatten från huset) är inte aktuellt för Ekestad, utan ordnas av fastighetsägare på egen tomt.

Projekttid: 2016 - 2019

Status och tidplan

Kristianstads Elektroniska AB kommer förse pumparna inne på era fastigheter med en extra nivågivare. Arbetet utförs under april månad och berör endast LTA-stationen vilket betyder att ni nödvändigtvis inte behöver vara hemma under tidpunkten arbetet utförs. Arbetet innebär ingen extra kostnad för fastighetsägarna.

Samtliga elstationer är nu anslutna av E.On och hela vatten- och avloppet i Ekestad är nu driftklart. Meddelade så kallad "förbindelsepunkt", har skickats ut till de boende som nu är VA-abonnenter. När man mottagit brevet kan ansluta sina rör till kommunens ledningar. Glöm inte att skicka in en anmälan om anslutning, där du ska specificera vilka tjänster du anslutit till. Blankett för anmälan finns under relaterad information.

Debitering för anslutningen (anläggningsavgift) sker under februari. Taxan som man debiteras är enligt den taxa som gäller dagen då förbindelsepunkten meddelas. Läs mer om VA-taxor.

Material:

Etappindelning för entreprenaden

Projektpresentation

Frågor och svar  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.