Vattentjänstplan - formulär

Här lämnar du dina synpunkter i samrådet/remissrundan för kommunens vattentjänstplan. Synpunkterna ska vara inlämnade senast den 8 januari 2024.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.