Vattenmätaren

Alla som har kommunalt vatten och avlopp får en vattenmätare uppsatt i fastigheten. Vattenmätaren mäter förbrukningen.

Mätaren tillhandahålls och ägs av kommunen, men platsen för den måste förberedas av fastighetsägaren.

Digital och mekanisk vattenmätare.

När vattenmätaren väl är på plats (se monteringsanvisning längre ned på sidan) så du betalar för din vattenförbrukning genom självavläsning. Det görs enklast genom att läsa av mätaren och registrera uppgiften genom e-tjänsterna som finns på "Mina sidor" för kommunens VA-abonnenter. Det som efterfrågas är siffrorna till vänster om ”m3” på vattenmätaren. Du behöver inte ange decimalerna.

Det finns två typer av vattenmätare i bruk hos abonnenterna, digitala och mekaniska. När vi byter ut gamla mätare eller sätter upp vattenmätare så är det den digitala modellen som används. Vattenmätaren får inte öppnas eller manipuleras. Den innehåller inga delar som kan servas av abonnenten själv.

 

Monteringsanvisning

Kommunen tillhandahåller vattenmätare och kopplar in den, men platsen och rörkopplingarna till mätaren måste förberedas av fastighetsägaren. Vi rekommenderar att en VVS-firma kontaktas.

Utrymmet får inte utsättas för minusgrader, eftersom mätaren då kan frysa sönder. Det kan leda till läckage, översvämning och andra negativa följder. Fastighetsägaren kan även bli ersättningsskyldig för vattenmätaren och eventuell åtgång av dricksvatten. Mätare som av särskilda skäl måste placeras utomhus ska placeras i en avsedd mätarbrunn och isoleras. Lämpligt material är frigolit.

 
Skiss med mått för placering av vattenmätare.

Följande ska ordnas av fastighetsägaren:

 • All eventuell rördragning i fastigheten till och från vattenmätaren, inklusive avstängningsventiler på båda sidor.
 • Frostfritt utrymme för mätaren enligt mått som beskrivs på skissen intill.
 • Eventuell konsol (hållare), beroende på placering.
 • Belysning i utrymmet.
 • Vid nybyggnation är det en god idé att placera en golvbrunn under vattenmätaren.

När platsen är ordnad kan du kontakta Abonnentservice för att boka tid för montering av vattenmätaren.

Vanliga frågor

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.