Vattendomar

Innan kommunen tar nya vattentäkter i användning sker samråd med fastighetsägare och andra verksamheter som kan beröras av vattenuttaget i det aktuella området. Här hittar du material för de pågående samråden.

I ansökningsprocessen för vattendom ingår upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilket alltid innefattar samråd med fastighetsägare inom det område som bedöms påverkas av grundvattenuttaget. Syftet med samrådet är dels att informera om planerna och dels att ge fastighetsägare inom det bedömda påverkansområdet en möjlighet att ta upp synpunkter på, och ställa frågor om, planerad vattenverksamhet samt komma in med eventuell kompletterande information.

Pågående vattendomar

 • Tillstånd för vattenverksamhet Kristianstad
  Ärendenummer: TN 2013/849
  Status: Samrådsprocessen är klar och ansökan är inskickad till Mark- och miljödomstolen (17 december 2018). Huvudförhandling förväntas hållas under höst/vinter 2019. När beslut mottagits redovisas det här.

Aktuella samrådsprocesser

Kristianstads kommun har inga pågående samråd för vattenuttag.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.