SMS-avisering

Kristianstads kommun använder SMS för att distribuera information till berörda när det uppstår störningar i kommunens dricksvattenförsörjning.

En dricksvattenstörning kan vara vid en planerad avstängning av dricksvattnet i ett område, exempelvis om ett vattenverk byggs om. Det kan också vara vid en akut störning, exempelvis om dricksvattnet i ett område har konstaterats otjänligt på grund av bakterier eller dylikt.

Vem får SMS-avisering?

SMS skickas ut till mobiltelefoner som är skrivna på adresserna i det berörda området. För fritidsboenden skickas det också till fastighetsägarnas bostadsadress, om det finns en mobiltelefon angiven på bostadsadressen.

Har man av någon anledning ingen telefon skriven på varken den aktuella adressen, eller på sin bostadsadress (exempelvis genom att man har en företagstelefon, eller ett oregistrerat kontaktkort) så finns möjligheten att själv registrera sig för SMS-avisering från oss. Registreringen sker på tjänsten nedan.

Registrera dig för SMS-avisering

Är ditt mobilnummer nåbart på din adress (eller på din bostadsadress i fall det är ett fritidsboende) så behöver du inte registrera dig. Du kontrollerar detta enklast genom att slå upp din adress på valfri nummertjänst på webben.

Får du ingen träff på ditt nummer, har en företagstelefon, ett oregistrerat kontantkort eller liknande, kan du använda formuläret nedan. Utskicken används för att informera om dricksvattenstörningar i ditt område inom Kristianstads kommun:

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.