Förorenat vatten i Maglehem

Vid en rutinkontroll den 17 september 2017 upptäcktes bakterier i dricksvattnet i Maglehem och en kokningsrekommendation utfärdades för dem som har kommunalt dricksvatten i orten. Vattenkvaliteten mäts regelbundet med provtagning.

Kartan under provresultaten visar vilket område som berördes av kokningsrekommendationen. Vattentankar med friskt dricksvatten placerades ut vid brandstationen och bakom bygdegården, där invånarna kunde tappa upp dricksvatten i medtagna flaskor eller dunkar.

Bakterierna som hittades i Maglehems dricksvatten var fekala, det vill säga att de härstammade från människor eller djur. Kommunens huvudteori är att bakterierna tog sig in från naturen via regn kring ortens dricksvattenreservoar. Efter felsökning påbörjades ett omfattande jobb med att täta reservoaren och undersöka övriga ledningsnätet. Efter drygt två veckor visade vattenproverna att de ursprungliga bakterierna var borta, men att andra problem hade uppstått. Vattnet kunde inte omsättas och systemet kunde inte underhållas på det sätt som krävs under tiden reservoaren var bortkopplad. Trots uppgraderad styrteknik på vattenverket, uppstod problem med annan bakterietillväxt i ledningarna. Den ursprungliga föroreningen var stor orsak i problematiken, men tekniken i Maglehems dricksvattenförsörjning är omodern och ledningsnätet är underdimensionerat. Det inverkade tyvärr negativt på kommunens förutsättningar att lösa problemet.

Kokningsrekommendationen i Maglehem varade i 68 dagar. Planering pågår nu med hur Maglehems huvudledningar kan uppgraderas för bättre dricksvattensäkerhet och för att tryckproblemen ska försvinna. Ombyggnationen planeras att starta under 2019 i samband med att dagvattenledningar läggs i byn.

Provtagning

I tabellen återfinns en sammanställning av de bekräftade provresultaten för Maglehems dricksvatten från dess att kokningsrekommendationen utfärdades till och med hela 2018. Proverna är tagna på representativa punkter i ledningsnätet på orten och på utgående vatten från vattenverket. Den utökade provtagningen pågår fortfarande i Maglehem men publiceras inte länge i tabellen nedan. Skulle provtagningen visa otjänligt så kommuniceras detta givetvis genom kommunens kommunikationskanaler och media.

Bekräftade provresultat för dricksvattnet i Maglehem
DatumTotalt antal provVarav antal otjänligaAntal tjänliga med anmärkning
2018      
17 dec 4 0 0
11 dec 4 0 0
5 dec 3 0 0
28 nov 3 0 0
21 nov 4 0 1
13 nov 2 0 0
5 nov 1 0 0
23 okt 4 0 1
18 okt 3 0 0
11 okt 2 0 0
4 okt 3 0 0
29 sept 3 0 1
24 sept 3 0 0
18 sept 5 0 2
12 sept 5 0 1
6 sept 4 0 1
29 aug 4 0 1
21 aug 4 0 0
14 aug 4 0 0
6 aug 4 0 0
31 jul 4 0 1
24 jul 4 0 0
18 jul 2 0 0
17 jul 1 0 0
10 jul 4 0 0
26 jun 5 0 0
 20 jun 5 0 0
 14 jun 3 0 0
 7 jun 3 0 1
 29 maj 4 0 0
 22 maj 3 0 1
 15 maj 3 0 0
7 maj  4 0 1
3 maj  3 0 0
26 apr  5 0 0
17 apr  5 0 0
10 apr  2 0 0
9 apr  3 0 0
3 apr  4 0 1
26 mar  5 0 1
21 mars 5 0 2
13 mars  2 0 1
12 mar 6 0 2
6 mar  5 0 1
1 mar 5 0 0
 20 feb 5 0 0
13 feb 5 0 0
 6 feb 5 0 0

29 jan

23 jan 
15 jan 
9 jan 
3 jan 
 2017      
 27 dec
 19 dec 0
 18 dec 0
 14 dec
 11 dec
 7 dec 4
 1 dec 0
 30 nov
 29 nov
28 nov  10
27 nov  0
24 nov 
22 nov 
21 nov  10 
20 nov  10 
17 nov 
16 nov  11 
15 nov
14 nov 12 0 0
13 nov 7 0 0
10 nov 2 0 0
9 nov 10 0 1
8 nov 2 0 1
7 nov 11 0 2
6 nov 11 0 3
2 nov 11 0 1
1 nov 11 0 2
31 okt 2 0 1
30 okt 9 0 2
27 okt 10 0 2
26 okt 2 0 1
25 okt 2 0 1
24 okt 11 0 7
23 okt 2 0 1
20 okt 10 0 9
19 okt 2 0 2
18 okt 10 0 2
17 okt 2 0 1
16 okt 11 0 4
13 okt 10 0 3
11 okt 10 0 6
10 okt 2 0 1
9 okt 10 0 1
6 okt 10 0 4
4 okt 2 0 1
3 okt 2 0 1
2 okt 9 0 1
29 sep 8 0 0
28 sep 5 1 1
27 sep 1 0 0
26 sep 10 1 0
25 sep 8 0 0
22 sep 7 0 1
21 sep 12 5 0
20 sep 8 0 1
19 sep 6 0 1
18 sep 6 3 0
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.