Vattentornet vid Kristianstads centrala vattenverk är ett landmärke i Kristianstad. Det byggdes 1965, är 52 meter högt och rymmer 4 500 kubikmeter vatten. Det har tidigare funnits ett café i toppen av tornet.
Vattentornet vid Kristianstads centrala vattenverk är ett landmärke i Kristianstad. Det byggdes 1965, är 52 meter högt och rymmer 4 500 kubikmeter vatten. Det har tidigare funnits ett café i toppen av tornet.

Kommunalt dricksvatten

20 kommunala vattenverk förser drygt 20 000 abonnenter med vatten, allt från små hushåll till stora livsmedelsföretag. Delar av Östra Göinge kommun dricker också Kristianstadsvatten. Kristianstads centrala vattenverk är störst och pumpar ut 13 000 kubikmeter vatten per dygn.

Allt kommunalt dricksvatten i Kristianstad är grundvatten, som oftast är hårt då berggrunden är kalkrik. Grundvattenmagasinet är ett av norra Europas största. Vi tillsätter inget klor i dricksvattnet.

Vattenkvalitet

Vattenkvaliteten i de kommunala vattenverken bedöms i följande nivåer:

  • Tjänligt - Alla mätvärden är godkända och vattnets kvalitet är klanderfri.
  • Tjänligt med anmärkning - Vattnet är tjänligt, men något mätvärde är förhöjt och åtgärder bör göras för att sänka det. 
  • Otjänligt - När ett dricksvatten är otjänligt går kommunen ut med avrådan från att använda vattnet, alternativt kokningsrekommendation, beroende på vad föroreningen består av. Sommaren 2015 inträffade en förorening som gjorde Everöds dricksvatten otjänligt, läs mer om incidenten här.

Bedömningen görs inom två områden, kemisk sammansättning och mikrobiell förekomst. I tabellen nedan kan du läsa om vattenkvaliteten i varje enskilt vattenverk.

Dricksvattenkvalitet
VattenverkKemiMikrobiologi
Bäckaskog  Provsvar Provsvar 
Degeberga  Provsvar Provsvar
Everöd*  Provsvar Provsvar 
Färlöv  Provsvar Provsvar 
Fjälkinge  Provsvar Provsvar 
Friseboda**  Provsvar Provsvar 
Gärds Köpinge  Provsvar Provsvar 
Huaröd  Provsvar Provsvar 
Ivö  Provsvar Provsvar 
Kristianstad***  Provsvar Provsvar 
Linderöd  Provsvar Provsvar 
Maglehem  Provsvar Provsvar 
Rickarum  Provsvar Provsvar 
Strö  Provsvar  Provsvar 
Tollarp  Provsvar  Provsvar 
Vanneberga  Provsvar Provsvar 
Vånga  Provsvar  Provsvar 
Vittskövle  Provsvar  Provsvar 
Åhus  Provsvar  Provsvar 
Önnestad  Provsvar Provsvar 

* Everöds vattenverk förser även delar av Huaröd och Östra Sönnarslöv med vatten.

** Friseboda vattenverk förser även Olseröd med vatten.

*** Kristianstads vattenverk förser även Arkelstorp, Balsby, Fjälkestad, N Åsum, Ovesholm, Rinkaby, Träne, Viby, Vä och Österslöv. Verket förser även Hanaskog, Knislinge och Broby i Östra Göinge med vatten.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.