Vattnet i Nymö går åter att använda

Alla boende i Nymö kan återigen använda sitt vatten som vanligt. En serie av provsvar visar att risken för att något av utsläppet har spridit sig till de enskilda brunnarna är minimal.

Den sammanlagda slutsatsen av alla provsvar är att föroreningen har bundits upp i jorden och inte hunnit nå grundvattnet. Arbetet med att gräva bort jorden på olycksplatsen har minimerat spridningsmöjligheten och de sista jordproverna från schaktbotten visar noll-värden. Det tyder på att all förorening nu är borta från olycksplatsen. Det tillsammans med vattenprovernas noll-värden innebär att vi med största sannolikhet kan säga att utsläppet inte nått grundvattnet, och att vattnet därmed är säkert att använda i hela Nymö.

Kontroller av vattnet kommer att fortsätta ett par månader framöver. Det innebär att vissa fastighetsägare kan bli kontaktade med en förfrågan om att få ta fler vattenprover. Denna insats ingår i vårt tillsynsansvar och är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att vattenkvaliteten är fortsatt god.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.