Eget avlopp

Om du bor på landsbygden har du förmodligen enskilt avlopp. I kommunen finns cirka 8000 hushåll med eget avlopp. Du som äger en fastighet med enskilt avlopp är ansvarig för att reningen är bra. Reningskraven på avlopp är till för att skydda sjöar och vattendrag från övergödning.

Varför är det viktigt med bra rening?

I avloppsvatten finns näringsämnen och organiskt material som kan orsaka övergödning i våra vattendrag och sjöar. Övergödning leder till algblomning och syrebrist. Näringsämnet nitrat är dessutom skadligt om det når dricksvattenbrunnen, särskilt för små barn. Bakterier och virus från avloppsvatten kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka. För att minska riskerna för både miljö och hälsa  är det viktigt att reningen av ditt avloppsvatten fungerar bra.

Om du är osäker på om ditt avlopp har tillräckligt bra rening? Då kan du läsa mer i infobladet " Är ditt avlopp grönt, gult eller rött".

 

Ska du bygga nytt eller göra om ditt avlopp?

Planerar du ett nytt eget avlopp eller har du ett gammalt som slutat fungera? Innan du startar arbetet, ska du lämna en ansökan till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är också bra att först kolla upp om du kan ansluta dig till det kommunala avloppsnätet eller om kommunen planerar att bygga kommunalt avlopp i området.

 

Val av reningsteknik

För de flesta fastigheter finns det flera olika reningstekniker som kan fungera ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Dina valmöjligheter beror bland annat på:

  • förhållandena på din egen fastighet, till exempel vilken sorts jord där är och lutningen på tomten
  • avstånden till din egen och dina grannars dricksvattentäkter
  • om din fastighet ligger inom ett område där grund- eller ytvattnet är särskilt känsligt för utsläpp av avloppsvatten.

Andra saker som du bör fundera över är anläggnings- och driftskostnaderna. Hur mycket skötsel behövs för reningen? Vi på miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen kan ge dig råd och vägledning om små avlopp. Du kan också fråga om uppgifter om den anläggning som finns på fastigheten. Det kan vara svårt att själv välja teknik. Anlita gärna en entreprenör eller konsult för att få fram ett förslag på reningsanläggning för din fastighet. Vi bedömer sedan om ditt förslag ger tillräckligt bra rening. Om du själv vill läsa om olika lösningar för små avlopp så kan du besöka avloppsguiden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.