Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det blir sedan avloppsvatten som ska renas innan det släpps till naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har eget vatten och avlopp.


Vanliga frågor

  • Hur tvättar jag bilen på ett sätt som är bra för miljön?

   Gatubrunnarna är enbart till för regnvatten. Tvättvatten som rinner ner i en gatubrunn hamnar mer eller mindre direkt ut i naturen. Där kan livet i sjön eller vattendraget skadas. Tvättvatten från bilar innehåller till exempel oljor, giftiga tungmetaller, rostskydd, kylarvätska, spolarvätska, vax, rester från avgaser och avfettningsmedel. Det är ämnen som är mycket skadliga för miljön.

   Gör så här:

   • Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds delvis och renas innan det leds vidare.
   • Tvätta bilen för hand i en gör-det-självhall eller motsvarande där tvättvattnet renas.
   • Behöver du tvätta bilen hemma någon enstaka gång bör bilen stå på en gräsmatta.  Det är för att tvättvattnet inte ska rinna ner i en gatubrunn och vidare till sjön.
   • Välj miljömärkta bilvårdsprodukter.
   • Lägg på bilvax, för att minska bilens behov av tvätt.

    

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.