Vatten och avlopp

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Efter användning blir det avloppsvatten som måste renas innan det får släppas ut i naturen igen. Många har kommunalt vatten- och avlopp och vissa har egen vattenbrunn och avloppshantering.


Vanliga frågor

  • Hur tvättar jag bilen på ett sätt som är bra för miljön?

   Gatubrunnarna är enbart till för regnvatten. Om du tvättar din bil på uppfarten så att tvättvattnet rinner ner i en gatubrunn så rinner det mer eller mindre direkt ut i naturen. Där kan livet i sjön eller vattendraget skadas. Tvättvatten från bilar innehåller till exempel oljor, giftiga tungmetaller, rostskydd, kylarvätska, spolarvätska, vax, avgasrester och avfettningsmedel som är mycket skadliga för miljön.

   Gör så här:

   • Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds delvis och renas innan det leds vidare.
   • Tvätta bilen för hand i en gör-det-självhall eller motsvarande där tvättvattnet renas.
   • Behöver du tvätta bilen hemma någon enstaka gång bör bilen stå på en gräsmatta så att tvättvattnet inte rinner ner i en gatubrunn och vidare till sjön.
   • Välj miljömärkta bilvårdsprodukter.
   • Lägg på bilvax, för att minska bilens behov av tvätt.

    

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.