Stadskärneutveckling

Vi lever i en tid av förändring. Det gör att också vår stad behöver förändras. Projektet Levande stadskärna syftar till att tillsammans skapa en levande och attraktiv innerstad, redo att möta framtiden.

Kristianstads stadskärna har precis som alla andra stadskärnor mött flera utmaningar de senaste åren, inte minst i spåren av pandemin. Projektet Levande stadskärna ska ge förutsättningar för att vi tillsammans ska skapa en levande och attraktiv innerstad, redo att möta framtiden.

Redan före pandemin hade konsumenternas köpmönster börjat förändrats. Pandemin förstärkte dessa förändringar till viss del.  

För att skapa förutsättningar för att möta framtiden, startade projektet Levande stadskärna 2019. Under pandemin blev det nödvändigt att lägga fokus på mer akuta insatser, men nu är projektet åter igång, med en ny projektgrupp.

Projektet är initierat av och drivs av Kristianstads kommun, i nära samarbete med Kristianstads City, näringsidkare och fastighetsägare och i dialog med medborgare och andra intressenter.

Med en gemensam vision och handlingsplan är målet att öka attraktiviteten och skapa en innehållsrik och levande stadskärna för såväl medborgare som besökare. Mål är att få fler boende i stadskärnan och att öka bredden i den mix av verksamheter och service som erbjuds.

I projektet ingår representanter från kommunens förvaltningar och verksamhetsledaren för Kristianstad City. Projektgruppen leds av Anders Magnusson, utvecklingsledare Kristianstads kommun. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.