Digitalisering hjälper alla

Vi driver den digitala utvecklingen för att erbjuda fler smarta tjänster för dig i vardagen. Med fler e-tjänster, uppkopplade soptunnor och snabbare internet ligger vi i framkant.

Uppkopplade livbojar, fritt wifi och ca 150 st olika e-tjänster är några exempel på smarta, digitala tjänster som vi tagit fram de senaste åren. Digitaliseringen har stort fokus i vårt arbete och fler tjänster kommer. Vi ligger i framkant i den digitala utvecklingen och vår ambition är att fortsätta göra så. 

Beställa vigsel, beställa skolskjuts och ansluta till vatten och avlopp

Vi erbjuder ca 150 st e-tjänster som förhoppningsvis underlättar för dig i din vardag och din kontakt med oss. Kanske är det inte just beställa vigsel som är den e-tjänst som används mest men för de som gör det är den mycket uppskattad. Däremot är SMS-påminnelsen för sophämtningen den klart populäraste tjänsten. Du missar aldrig nästa sophämtning. – Vi är många som ser både behovet och nyttan av denna utvecklingen säger IT-chef Martin Ranstorp. Vi har som ambition att ligga i framkant och vi kan redan nu se resultatet av det med flera goda exempel.

Roboten Robin, vår nya hjälpreda

Vi arbetar även med att utveckla vårt interna digitaliseringsarbete. En ny digital kollega är roboten Robin som sedan ca ett år har hjälpt oss med enklare ärenden. Robin hjälper oss t ex att på ett enkelt sätt koppla samman system för att flytta information digitalt där vi tidigare använde blanketter. Han är snabb och effektiv.

– Robin hjälper oss att spara flera tusen arbetstimmar per år säger IT-chef Martin Ranstorp. Det är både tjänster till kommuninvånare som anställda kommunen som Robin hjälper.

Uppkoppling skapar möjligheter

Det är inte bara smarta soptunnor som är uppkopplade och skickar en signal när de är fulla. Även vissa av våra livbojar signalerar om de inte är på sin plats. Då behöver vi inte åka ut i onödan utan vi sparar tid, pengar och miljö. Tekniken heter Internet of things (IoT). – Även om vi är precis i början av IoT ser vi redan nu att vi har och fram för allt kommer att få stor nytta av tekniken, säger Martin. Vi har många livbojar ute i vår kommun och det tar tid att åka till dem alla för att se ifall de är på sin plats eller inte. Med teknikens utveckling kommer vi bara behöva åka till dem som inte är på sin plats.

Även vi människor är uppkopplade och på vissa ställen erbjuder vi fritt wifi. Tivoliparken, Barbacka, Kulturkvarteret och alla våra bibliotek är några platser som erbjuder fritt wifi. Prova själv när du besöker någon av dem. Du ska leta efter wifi-uppkopplingen som heter "Christianstad".

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.