Samhällsbyggnadsverkstaden

En inspirations- och föreläsningsdag med fokus på de samhällsbyggnadsfrågor som är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag. Vi kallar dagen för "verkstad" då intentionen är att vi skall gå från ord till handling.

Illustration, Marie-Louise Gustafsson
Illustration, Marie-Louise Gustafsson

2018 års Samhällsbyggnadsverkstad var den 19 september på Kulturkvarteret i Kristianstad. På återseende hösten 2019! 

Inspirationsdagen är ett initiativ från plan- och bygglovsavdelningen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och vårt bidrag till Framtidsveckan. Vi vill dela denna dagen med branschaktörer, andra kommunala förvaltningar, politiker, kollegor i grannkommuner och så klart medborgarna som vi arbetar för.  Alltså är alla som är intresserade av eller en del av samhällsbyggnadsprocessen välkomna!  

Dagen är fylld med inspiratörer, debattörer och framtidsspanare från arkitektkontor, media och den kommunala sfären. Föreläsarna bidrar med sina kunskaper och erfarenheter från samhällsbyggandets vitt skilda fält. Med en pigg och vass mix förväntas givande diskussioner om både stort och smått. För att bygga den attraktiva staden krävs mångas kunskap och som deltagare under dagen kommer du få möjlighet att aktivt delta i samtalet. När vi sedan är klara ska vi gå hem med känslan av att det inte bara varit mycket snack, utan att det nu också ska bli mycket verkstad!

Inspiratörerna verkstaden 2018

Föreläsare på samhällsbyggnadsverkstaden

Från vänster: Johan Oscarson, Albert Svensson, Lena Jungmark, Maria Asklund, Mark Isitt.

Johan Oscarson är arkitekt och modernist. Som verksam i arkitektkontoret Elding Oscarson Arkitekter AB har han rönt stor uppmärksamhet med tillbyggnaden av Skissernas museum i Lund som belönades med Kasper Sahlinpriset 2017.

Albert Svensson är en klassicist i tiden. Med sina traditionella hus från förr ritar han framtidens hus med gårdagens metoder. Hans hus smiter in i kustsamhällen och egnahemsområden med gammaldags charm, värme och trivsel. 

Lena Jungmark har arbetat med barn och ungas utemiljöer sedan 80-talet. Fokus har legat på att utveckla goda lekmiljöer på offentliga platser, såväl på parkmark som på förskola och grundskola i nära samarbete med verksamheten. Under tre år arbetade Lena i utvecklingsprojektet Gröna Skolgårdar i Malmö Stad, och har under de sista åren medverkat i flera nationella vägledningar om barn och ungas utemiljö. 

Maria Asklund arbetar som planeringsstrateg för social hållbarhet. I arbetet ingår bland annat att jobba för en minskad segregation och ökad integration. Det är ett brett fält som utgår ifrån områden som arbetsmarknad, skola, boende och samhällsservice, brottslighet, demokrati och civilsamhälle. Fokus ligger på att de mjuka värden som fyller ett samhälle, såsom människor, värderingar och tillit ska ligga i samklang med, eller gärna påverka, den samhällsplanering som finns i övrigt.

Mark Isitt är journalist och arkitekturkritiker och ger i radioprogrammet Stadsinspektionen sin syn på städer runt om i landet. En kall februaridag var han i Kristianstad och ”inspekterade”. Nu är han här igen och ger sin syn på Kristianstad och på ett attraktivt och hållbart samhällsbyggande.

Moderator för dagen är Kristianstads stadsarkitekt Roger Jönsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.