Stadsutveckling Näsby

Näsby har stora utvecklingsmöjligheter. I ett långsiktigt uppdrag arbetar kommunens förvaltningar och bolag tillsammans med boende och verksamma på området för att utveckla Näsby till en hållbar stadsdel. Kom och berätta hur du vill utveckla Näsby. Vi är på plats torsdagar i Gamlegårdens centrum.

Näsby är en stadsdel med stor variation i bebyggelsen och med stora utvecklingsmöjligheter.
Näsby är en stadsdel med stor variation i bebyggelsen och med stora utvecklingsmöjligheter.

Vad handlar Stadsutveckling Näsby om?

Näsby ska bli ett modellområde för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsutveckling, utifrån kommunens stadsbyggnadsmål stad för alla, attraktiv stad och grönblå stad. Målet är att långsiktigt utveckla hela områdets styrkor och vända utmaningarna till något positivt. Målet är också att öka samverkan och samhörighet inom Näsby och med resten av kommunen, samt att samordna och stötta pågående insatser inom stadsdelen.  

Näsby stadsutveckling har följande mål som utgångspunkt för prioritering av åtgärder och investeringar i stadsutveckling:

 • Vi vill öppna upp och skapa ett Näsby där fler medborgare vill vara.
 • Vi vill visa att vi tror på Näsby genom att skapa ett modellområde för hållbar stadsutveckling.
 • Vi vill öka Näsbys attraktionskraft så utbildning, företagande och innovation kan tillvarata områdets potential och mångfald.

Några av de synpunkter som kom in vid dialog med boende och verksamma på området och som nu tas vidare i utvecklingsarbetet är:

 • Näsbys naturområden och rekreationsområden är mycket uppskattade och används i stor utsträckning. Det finns önskemål om skyltning och markering av gångstråk, så att man lätt kan orientera sig i området.
 • Delar av Näsby upplevs som otryggt och de vi har pratat med efterfrågar fler trygga vuxna på området, men också mer trygghetsskapande åtgärder.
 • Ungdomar efterfrågar framförallt fler mötesplatser att vara på, både inomhus och utomhus. Det kan vara någonstans att spela spontanbasket eller att bara kunna sitta under ett tak och umgås med sina vänner.
 • Många vill även att trafiksituationen på Näsby ska bli bättre och att hastigheterna ska minska bland dem som kör bil i området.
 • De som bor i området uppskattar småskaligheten och att stadsdelen ligger så nära stadens centrum.

Vad händer just nu?

Du som bor och verkar i Näsby är välkommen till spontana samtal om dina idéer och förslag för att utveckla Näsby. Dina inspel hjälper oss att säkerställa att insatserna bygger på era behov och önskemål. Vi som arbetar med Stadsutveckling Näsby är på plats i Gamlegårdens centrum på torsdagar under våren, men du kan också kontakta projektledaren och föra dialog.

 • Torsdag 7/4 kl 10:00-15:00 på Kb Mosaik
 • Torsdag 14/4 kl 11:00-16:00 på Gamlegårdens bibliotek
 • Torsdag 21/4 kl 10:00-15:00 på Kb Mosaik
 • Torsdag 18/4 kl 11:00-16:00 på Gamlegårdens bibliotek
 • Torsdag 5/5 kl 10:00-15:00 på Kb Mosaik
 • Torsdag 19/5 kl 11:00-16:00 på Gamlegårdens bibliotek
 • Torsdag 2/2 kl 11:00-16:00 på Gamlegårdens bibliotek

Grunden till vårt fortsatta arbete

Målet för uppdraget bygger på resultat från två rapporter som togs fram under 2020-2021.

Den första rapporten, Stadsbyggnadsdialog Näsby, innehåller en översiktlig utredning av förutsättningar, potential och utvecklingsmöjligheter för den fysiska strukturen i hela Näsby. Den andra rapporten, Social hållbarhet Näsby, innehåller en nulägesanalys av levnadsvillkor för människorna på Näsby och förslag på fysiska och relationsskapande åtgärder som förbättra livsvillkoren på Näsby.

Under arbetet med båda rapporterna inhämtades åsikter och erfarenheter från människor som bor, arbetar och rör sig i området till vardags. Du kan ladda ner rapporterna under Relaterade dokument.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.