Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Föreslå miljöpristagare

Kristianstads kommuns miljöpris är på 10 000 kr och delas ut på Kristianstads födelsedag den 22 maj.

Miljöpriset delas ut till en person, grupp, företag eller organisation som utfört värdefulla insatser inom miljö och naturvård.

Villkoren är att pristagaren måste vara antingen född eller bosatt i Kristianstads kommun eller utöva sin verksamhet med direkt anknytning till kommunen.

Vem vill du nominera? Vi behöver veta namn, adress och telefonnummer/e-post till den du nominerar tillsammans med en motivering. Vi behöver också namn och telefonnummer/e-post till dig som nominerar.

Senast den 31 januari 2017 måste vi få din nominering för år 2016!

Eventuella bilagor skickas till kommun@kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.