Samrådsgrupp för klimatet

Kristianstads kommun beslutade den 12 februari 2020 att bilda en samrådsgrupp för klimatet. Syftet med gruppen är att tillsammans med idéburna organisationer arbeta för att minska klimatpåverkan.

Nu bjuder vi in intresserade ideella organisationer och föreningar att skicka in en motiverad ansökan om deltagande i samrådsgruppen.

Beslutet om att inrätta en samrådsgrupp för klimatet grundar sig på ett medborgarförslag. Samrådsgruppen ska ge möjlighet till samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen sektor för att tillsammans verka för en hållbar utveckling i Kristianstads kommun.

Samrådsgruppen sammanträder fyra gånger per år. Från Kristianstads kommun deltar politiker (ordförande och vice ordförande) samt tjänstepersoner med ansvarsområden inom klimat och miljö.

Organisationer som i dag arbetar för en minskad klimatpåverkan i Kristianstads kommun kan nu ansöka om att delta i samrådsgruppen. Detta görs genom att fylla i formuläret nedan, senast 30 april.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.