Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Miljöarbete på ditt företag

Ett välfungerande och lyckat miljöarbete är idag en viktig framgångsfaktor för ett företag.

Svenska företag har idag har stora mil­jökrav. Det behöver inte enbart
ses som krav på insatser- utan också som en chans till nya möjligheter. Att
företag ska ta sitt miljöansvar är av stort intresse för många. Det kan vara exempelvis aktieä­gare, intressenter och anställda. Med de möj­ligheter på intäkt- och kostnadssidan
som ett effektivt miljöarbete kan innebära blir det en allt viktigare
företagsekonomisk drivkraft. En motor i förändringsarbetet är ofta interna
miljömål. Ett välfungerande och lyckat miljöarbete är idag en viktig
framgångsfaktor för ett företag.

I vår broschyr Företagande och miljömål  kan du läsa om hur just ditt företag kan få ett bättre och mer effektivt miljöarbete.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.