Miljöbarometern

I miljöbarometern kan du gå in och läsa om miljösituationen, följa utvecklingen för våra miljöindikatorer och miljömålsåtgärder. Miljöbarometern publiceras här den 29 mars.

Hur mår miljön?

I Miljöbarometern kan du följa hur miljötillståndet i kommunen utvecklas. Där finns miljöindikatorer som var och en säger något om miljötillståndet i kommunen. Det finns massor av intressant statistik över till exempel utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet. ​Utvecklingen redovisas med hjälp av diagram, tabeller, kartor och symboler.

Miljömålsåtgärder

I våra miljömål ingår det ett åtgärdsprogram för persioden 2016-2020. I miljöbarometern kan du gå in och följa statusen för de olika åtgärderna.

Syftet med Miljöbarometern är att intresserade medborgare, politiker och anställda ska kunna följa miljöutvecklingen i kommunen så att insynen och delaktigheten i kommunens miljöarbete ökar.

Den 29:e mars kommer vi att publicera miljöbaromentern här.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.