Miljöarbete på ditt företag

Ett välfungerande och lyckat miljöarbete är idag en viktig framgångsfaktor för ett företag.

Svenska företag har idag har stora mil­jökrav. Det behöver inte enbart
ses som krav på insatser- utan också som en chans till nya möjligheter. Att
företag ska ta sitt miljöansvar är av stort intresse för många. Det kan vara exempelvis aktieä­gare, intressenter och anställda. Med de möj­ligheter på intäkt- och kostnadssidan
som ett effektivt miljöarbete kan innebära blir det en allt viktigare
företagsekonomisk drivkraft. En motor i förändringsarbetet är ofta interna
miljömål. Ett välfungerande och lyckat miljöarbete är idag en viktig
framgångsfaktor för ett företag.

I vår broschyr Företagande och miljömål  kan du läsa om hur just ditt företag kan få ett bättre och mer effektivt miljöarbete.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.