Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.
Att åka tåg är ett klimatsmart sätt att resa i Skåne.
Att åka tåg är ett klimatsmart sätt att resa i Skåne.

Klimatstrategi

Hotet om klimatförändringar är en av de svåraste miljöfrågorna som människan ställts inför och den är viktig att lösa för framtiden. Utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet oavsett var de sker och effekterna av klimatförändringar berör alla.

Kristianstads kommun deltar i uppropet för ett 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020.

Kristianstads utsatta läge med Sveriges lägsta punkt har varit en bidragande faktor till att man från politiskt håll tidigt tog ställning i klimatfrågan. Kommunen var en föregångare i omställningen till fossilfria transporter genom att etablera en storskalig produktionsanläggning för biogas i Karpalund. Många av de kommunala fordonen körs på biogas och även Skånetrafikens bussar körs på det lokalt producerade bränslet.

2011 antog Kommunfullmäktige den klimatstrategi som legat till grund för de senaste årens arbete med att bli en fossilbränslefri kommun.

Kommunen har antagit målet att få en fossilbränslefri verksamhet till 2020.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.