Klimatsmart vardag

Vår livsstil har stor påverkan på miljön och klimatet. Det finns mycket vi som privatpersoner kan göra för att minska vår miljöbelastning.

Klimatförändringarna är ett av vår tids allra största miljöhot med förödande konsekvenser som följd. Exempel på troliga konsekvenser är översvämningar, minskad biologisk mångfald, kraftiga oväder och katastrofer. Du har säkert märkt att klimatfrågan diskuteras allt mer flitigt, och att även du i nyheter och sociala medier uppmanas till att leva mer miljövänligt och klimatsmart. Anledningen är att det nu börjar bli bråttom att ändra den riktning vi idag är på väg i.

Genom att vi alla gör både små och stora förändringar i vardagen för att minska våra koldioxidutsläpp, allt utefter var och ens egen förmåga, kan vi göra skillnad.

I vår broschyr ”Klimatsmart vardag”  kan du läsa om hur du med enkla knep får en mer klimatsmart vardag – som gynnar både miljön och din plånbok.

Läs mer!
Ett annat sätt att göra skillnad för miljön är att minska användningen av alla de kemikalier som finns i de flesta produkter runt omkring oss. Minska din egen och miljöns exponering
av skadliga kemikalier genom att kemikaliebanta. Här hittar du mer information. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.