Klimatsmart vardag

Är du klimatsmart? Här finns råd och tips om hur du kan minska din klimatbelastning. Klimatsmarta val leder också till bättre hälsa och välbefinnande, och inte sällan till bättre privatekonomi. Häng med!

Det är billigt, hälsofrämjande och klimatsmart att cykla.
Det är billigt, hälsofrämjande och klimatsmart att cykla.

Svenskens genomsnittliga utsläpp

En genomsnittlig svensk släpper ut cirka 11 ton växthusgaser per person, vilket är klart högre än det globala genomsnittet. För många svenskar står flygresandet för den största delen av växthusgasutsläppen, följt av konsumtion av vissa livsmedel, såsom rött kött. För att uppnå de nationella och internationella målen om att bekämpa klimatförändringarna behöver utsläppen globalt sett minska till 3-4 ton per person år 2030 och till 1 ton per person år 2050. Detta är en enorm utmaning som kräver kraftsamling på både lokal och global nivå. Alla åtgärder som leder till minskade växthusgasutsläpp är viktiga, och ju fler som hjälps åt desto längre når vi!

Testa dig själv!

Du kan kolla dina egna utsläpp av växthusgaser med hjälp av Klimatkalkylatorn, ett verktyg som tagits fram i samarbete mellan Stockholm Environment Institute (SEI) och Världsnaturfonden (WWF).

Klimatkalkylatorn

Resor

Den svenska befolkningens flygresande står för ungefär lika stor klimatpåverkan som personbilstransporten. Flygresandet har ökat kraftigt och är idag ungefär dubbelt så omfattande som år 1990.

I en klimatsmart vardag byts korta bilresor ut mot att gå, cykla eller åka kollektivt i bussar och tåg. För längre resor är tåg mycket mer klimatvänligt än flyg. På sidan Klimatsmart semester kan du klimatberäkna din semester och få miljövänliga semestertips. Se även Facebook-gruppen Tågsemester för information, inspiration och tips.

Klimatsmart semester

Livsmedel

Konsumtion av livsmedel står för omkring 30 procent av de svenska hushållens växthusgasutsläpp. Nöt– och lammkött har störst klimatavtryck, medan exempelvis fågel- och viltkött har klart lägre. Klimatsmart kostval innebär mindre kött– och mejeriprodukter och mer frukt och grönt. Ät mindre men bättre kött—läs mer i WWFs Köttguiden.

Köttguiden

Att minska matsvinnet är dessutom en viktig åtgärd för att minska klimatpåverkan. Kristianstads kommun arbetar aktivt med att omvandla matavfall och andra restprodukter till biogas, som en del av ett lokalt kretslopp.

Klimatavtryck från livsmedel

Hemmet

Omkring 40 procent av energin som används i Sverige går till uppvärmning av byggnader. Det finns flera enkla åtgärder för att minska energianvändningen i hemmet; spara på varmvattnet, tvätta i lägre temperatur, byta ut glödlampor mot LED-lampor och stänga av apparater istället för att använda standby-läge. Läs om fler tips hos Energi- och klimatrådgivarna i Skåne.

Energi– och klimatrådgivarna i Skåne

Allt fler husägare börjar producera egen förnybar energi. På grund av kraftigt sjunkande priser på solceller har fler och fler valt att satsa på tekniken. Är du intresserad av gratis och oberoende rådgivning? Kontakta den kommunala energi– och klimatrådgivningen!

Shopping

En ökande andel av människans klimatpåverkan kommer från konsumtion av kläder, möbler och teknikprodukter. Varje inköpt pryl lämnar ett avtryck på klimatet. Därför är det klimatsmart att konsumera produkter av god kvalitet, reparera det som gått sönder, köpa begagnat och låna, dela och byta med grannar och vänner.

I Kristianstad finns flera second hand-butiker, läs om dessa på Vintagekartan.se.

Vintagekartan.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.