Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne

Under 2016-2018 ska tio skånska kommuner, däribland Kristianstad, arbeta för att minska sin användning av fossil energi till ett minimum. Projektet leds av Klimatsamverkan Skåne, ett forum där Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne ingår.

Det övergripande målet med de båda projekten Fossilfria kommuner i norra respektive södra Skåne är att de tio kommuner som deltar ska få ner användningen av fossil energi till en minimal nivå i sina verksamheter. Det innebär mer konkret att kommunerna vid projektets slut tillsammans i genomsnitt ska ha nått

  • 100% fossilbränslefri elanvändning
  • Minst 90% fossilbränslefri användning av energi för uppvärmning
  • Minst 50% fossilbränslefri användning av energi för egna resor och transporter

Det ska i sin tur leda till minskade utsläpp av växthusgaser men också påverka andra samhällsaktörer att i sin tur minska sin användning av fossil energi.

Projektet stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden. På Länsstyrelsens hemsida hittar du mer information.

ERUF logga

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.