Biogas

I Kristianstad kan fordonsägare tanka närproducerad biogas i sina bilar. Biogasen produceras från matavfall, gödsel och restprodukter från livsmedelsindustrin i närområdet.

Kristianstads kommun har tre olika tankställen för ren biogas.
Kristianstads kommun har tre olika tankställen för ren biogas.

Kristianstads kommun är en av Sveriges ledande biogaskommuner. Biogasen produceras lokalt av Kristianstads Biogas, ett dotterbolag till C4 Energi. Den färdiga biogasen säljs till E.ON, som i sin tur marknadsför och säljer biogasen vidare till fordonskunder. På C4 Energis hemsida finns information om biogasproduktion, tankning och biogödsel.

Gasbilar

Personbilar som kan köras på biogas är så kallade bi-fuel-fordon. De är utrustade med separata tankar för bensin respektive gas. Samma motor används för båda bränslena och bilen går automatiskt över till bensindrift om gasen skulle ta slut.

Biogasbilar har en likartad motorprestanda som motsvarande bensin- och dieselmodell och i vissa fall är biogaseffekten till och med högre.

  • Mera information om tillgängliga biogasfordon finns på Miljöfordons hemsida
  • E.ON:s kundservice vet mera om tankning och fordon.  


Ekonomi

Som tjänstebilsförare har man 40 procent reducerat förmånsvärde när man kör en gasbil. En annan fördel är lägre drivmedelskostnad än jämförbar bensinmodell. Biogas och fordonsgas är upp till 20 procent billigare än bensin. Dessutom är en bil med gasdrift skattebefriad i 5 år.

Biogasstrategi

Kommunen har tagit ett helhetsgrepp på biogasen och satt upp mål och åtgärder i en biogasstrategi. Strategin antogs av kommunfullmäktige under 2015. Strategiarbetet följs upp årligen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.