Klimat och miljö

Vi människor påverkar miljön på många olika sätt. Kristianstads kommun arbetar med hållbar utveckling utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Här finns information om vårt pågående arbete inom klimat och miljö.

Miljöbarometern

Vill du veta mer om miljötillståndet i kommunen eller hur det går med åtgärdsarbetet för miljömålen? Då hittar du information i vår miljöbarometer.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.