Klimat och miljö

Vår livsstil påverkar miljön och därför behöver vi veta hur miljön mår. Här hittar du information om miljösituationen i kommunen och vad vi gör för att förbättra miljön.

 Nära naturen

Unesco har utsett Kristianstads Vattenrike till biosfärområde – ett modellområde för hållbar utveckling. Kristianstads Vattenrike gör det enkelt att uppleva vår varierande och rika natur. Genom att bevara och utveckla naturvärdena skapar vi goda förutsättningar för balans i naturen – idag och imorgon. För att bevara och utveckla naturvärden har vi tagit fram ett naturvårdsprogram som både beskriver fina områden i kommunen och de åtgärder som vi arbetar med.

Miljöbarometern

Vill du veta mer om miljötillståndet i kommunen eller hur det går med åtgärdsarbetet för miljömålen? Då hittar du information i vår miljöbarometer.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.