Klimat och miljö

Vår livsstil påverkar miljön och därför behöver vi veta hur miljön mår. Här hittar du information om miljösituationen i kommunen och vad vi gör för att förbättra miljön.

Miljömål

Vi har antagit lokala miljömål som beskriver vilket miljötillstånd vi vill uppnå och vilka frågor som vi prioriterar att arbeta med de närmaste åren. Miljömålen utgår från de nationella miljömålen och från våra lokala förutsättningar. Miljömålen tar upp allt ifrån hotade arter till hur vi ska minska utsläppen av växthusgaser.

Fossilbränslefri kommun

Minskad klimatpåverkan är en viktig fråga för oss och vår målsättning är att vara en fossilbränslefri organisation år 2020. Vår fjärrvärme är till 100 % från förnybart bränsle och vi använder avfall för att göra biogas till bussar och andra fordon.

För att driva klimatarbetet framåt i kommunen har vi tagit fram en klimatstrategi. Strategin är en fördjupning av miljömålen när det gäller minskad klimatpåverkan. I strategin kan du läsa om hur vi kan öka produktionen av förnybar energi, hur vi ska arbeta med att minska klimatpåverkan från transporter med mera.

Vi möter morgondagens klimat

Kristianstads låglänta läge, med en av landets största grundvattentäkter, gör att vi måste förbereda oss för morgondagens klimatförändringar. Därför satsar vi på att bygga vallar och pumpstationer som skyddar staden mot översvämningar. Stadsplaneringen utgår också från vilka översvämningsnivåer nya bostadsområden med mera behöver klara. FN har utsett Kristianstad till ett föredöme inom ”Resilient cities”.

Nära naturen

Unesco har utsett Kristianstads Vattenrike till biosfärområde – ett modellområde för hållbar utveckling. Kristianstads Vattenrike gör det enkelt att uppleva vår varierande och rika natur. Genom att bevara och utveckla naturvärdena skapar vi goda förutsättningar för balans i naturen – idag och imorgon. För att bevara och utveckla naturvärden har vi tagit fram ett naturvårdsprogram som både beskriver fina områden i kommunen och de åtgärder som vi arbetar med.

Miljöbarometern

Vill du veta mer om miljötillståndet i kommunen eller hur det går med åtgärdsarbetet för miljömålen? Då hittar du information i vår miljöbarometer.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.