Kemikalieplan

Kemikalier finns överallt i vår omgivning. Vissa av dem är ofarliga medan andra kan innebära risker för hälsa och miljö. Kommunen har nu tagit fram en kemikalieplan med syftet att minska mängden kemikalier som används och bidra till att nå målet om en giftfri miljö. Nu kan du tycka till om planen.

I många leksaker finns farliga ämnen som bör undvikas i barns närmiljöer så som PVC i plast och tungmetaller i färger.
I många leksaker finns farliga ämnen som bör undvikas i barns närmiljöer så som PVC i plast och tungmetaller i färger.

Kemikalier och plast finns överallt i vår omgivning och vi stöter på dem i vår vardag i allt ifrån tvål till elektronik, kläder och mat. – Vissa av dessa kemikalier är helt ofarliga, medan andra kan skapa stora risker för hälsa och miljö. Barn är en extra känslig målgrupp då deras kroppar inte är färdigutvecklade och de i regel får i sig mer kemikalier per kilo än en vuxen.

Som kommun har Kristianstad ett stort ansvar i arbetet med att förbygga risker av kemikalier och plast samt att minimera utsläpp till naturen. I planen har fyra målområden identifierats:

 • upphandling och inköp
 • användning av kemikalier i kommunen
 • tillsyn och kontroll
 • barns exponering

Med utgångspunkt i dessa målområden har 21 stycken åtgärder tagit fram med fokus på att skapa smarta och kostnadseffektiva åtgärder. Samtliga förvaltningar och bolag är berörda av åtgärderna då alla på något sätt har kontakt med kemikalier i sina verksamheter. En plan för uppföljning, implementering och kommunikation har också tagits fram för att säkerställa efterlevnaden av åtgärderna framöver samt ansvarsfördelningen internt i organisationen.

Vad tycker du?

Kristianstads kommuns kemikalieplan hittar du under relaterad information. Fram till den 31 december har du möjlighet att tycka till om planen. Lämna dina synpunkter i formuläret eller skicka dem via post till

Kemikalieplan
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.