Upptäckarklubben!

Upptäckarklubben är en klubb där barn och föräldrar tillsammans genomför spännande uppdrag inom natur och miljö och där varje genomfört uppdrag belönas med en rolig aktivitet.

Kom och var med! 

I Upptäckarklubben är även förskolegrupper välkomna. Barnen i gruppen utför ett uppdrag med hjälp av personalen och sedan skickas allt gemensamt till oss. Uppdragen kan genomföras gemensamt i gruppen eller individuellt av barnen. För att barnen ska kunna få ett eget medlemskort behöver vi deras namn. Längre ner finns information om syftet med klubben samt mer information om hur klubben fungerar. 

Upptäckarklubben vänder sig till yngre barn och de vuxna som finns i deras närhet. Projektet bygger på att barnen tillsammans med någon vuxen ska utföra uppdrag som är både roliga och lärorika. Under året kommer olika uppdrag att presenteras på projektets hemsida. Meningen är att barnen med hjälp av en vuxen skall genomföra uppdragen och skicka resultaten till Agenda 21-kansliet. Böcker och pedagogiska leksaker är belöningen för barnens insatser.


Gå med i Upptäckarklubben

För att få vara med i klubben måste du klara ett litet uppdrag. Ibland följer du säkert med dina föräldrar till affären för att handla. Många av varorna i affären som mat eller tvättmedel har olika små märken på förpackningen. Många av de märkena (inte alla) betyder att varan är miljömärkt. Miljömärkning innebär att man värnar om miljön vid produktionen av de produkterna. Det är bra för naturen och för oss alla. Det finns olika miljömärkningar. De vanligaste i Sverige kan du se nedan.

 

Bakgrund

Utgångspunkten för projektet är Agenda 21:s ständiga arbete för att främja en hållbar utveckling i Kristianstads kommun. Begreppet Hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Eftersom jordens bärkraft är begränsad finns det ramar för mänsklig verksamhet. Människan måste lära sig att hushålla med resurserna för att kunna bibehålla en god livsmiljö där ekosystemens produktionsförmåga vidmakthålls. Syftet med Upptäckargruppen är att förmedla information och väcka intresse för naturen och miljön, samt att sprida kunskap om hur mänskliga aktiviteter påverkar vår omgivning. Vi vill att tanken ”jag kan också göra något för miljön” skall blir ett självklart inslag i vardagen och samtidigt bidra till att väcka respekt och intresse för andra människor, levande organismer och hela den fysiska miljön!

                       

 

Upptäckarklubben som startades och drivs av Agenda 21 i Kristianstads kommun har fått sin 818:e medlem. Upptäckarklubben är en miljöklubb för yngre barn och vuxna i deras närhet. Den startades som ett projekt 2006 och delfinansierades i början av Skånes Miljöfond. Projekttiden är idag slut men klubben fortsätter att engagera både barn och vuxna. Utgångspunkten för projektet är Agenda 21:s ständiga arbete för hållbarhetsfrämjande attityder i kommunen.

 


  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.