Naturkul!

Tanken med våra stationer är att besöka intressanta miljöer som väcker frågor hos barn och uppmuntrar till vidare kunskapssökning. Vid varje station finns en skylt med både text och bilder. Där kan du som vuxen hjälpa barnen att läsa texter och själv berätta om naturen.

Collage av bilder
Collage av bilder

Varför är det viktigt för barn att upptäcka naturen?

Barn är av naturen nyfikna på världen och har ett behov av att upptäcka sin omgivning. Lek och aktiviteter utvecklar fantasi och kreativt tänkande. Att på ett praktiskt och lekfullt sätt få lära sig om naturen, tror vi lägger grunden till ett livslångt intresse för naturen och närmiljön. Yngre barn är mycket duktiga observatörer av omgivningen. Utflykter eller spontana vistelser i naturen är viktiga och har stort pedagogiskt värde. Förutom att stimulera tänkandet, lära ut respekt för naturen och utveckla naturintressen, är Naturkul! ett bra tillfälle att lära känna sin omgivning och de förändringar som försiggår året om.

Genom att fokusera på en mängd olika positiva aspekter av miljön blir den mer värdefull och värd att bevara. Ingen bok eller film kan ersätta direkt kontakt med naturen eller vistelse utomhus. Mångfald av storlekar, former, färger, ljud och lukter främjar en positiv utveckling av barnens sinnen.

Stationerna ligger utspridda i Kristianstads kommun och inbjuder till många upplevelser. Hoppas ni får trevliga stunder på våra stationer!

Vad händer i bäcken?

Visste du att sötvattensmärlan och sötvattensgråsuggan är duktiga renhållare i bäcken? Visste du att grodorna gräver ned sig i bäckkanten och övervintrar? (Arkelstorp)

Vad gömmer sig i träden?

Träd ger skydd och mat åt bäckens djur. Under trädens rötter kan vattnets småkryp gömma sig. Löven ger skugga som gör att... vattnet inte blir för varmt på sommaren. När löven trillar ned i bäcken på hösten blir det matfest! (Önnestad)

Den renande dammen

Människor har torrlagt landskapet för att få mer mark att odla på. Idag vet vi att våtmarker är ett hem för många djur och växter som är viktiga för mångfalden. Därför återskapas många våtmarker. (Önnestad)

Livat i bäcken

Många av bäckens djur börjar sina liv som larver i vattnet. När de börjar bli vuxna tar de sig upp på land. Där kryper de ur sitt larvskin och...utvecklas till fantastiska fjärilar, myggor och trollsländor. (Önnestad)

Sandstäpp

Den kalkrika marken är en unik naturmiljö åt väldigt speciella och sällsynta växter. Dessa växter klarar sol och torka, ett exempel är sandnejlikan som doftar gott och blommar på försommaren. (Degeberga)

Vem bor i ekarna

Eken blir inte vuxen förrän vid 50-årsåldern, då den blommar för första gången. Och den kan bli gammal – upp emot 1000 år! I riktigt gamla träd kan det bo en hel värld av små kryp. Man har räknat ut att 1 500 olika arter av insekter, svampar, lavar och mossor lever på gamla ekar. (Tollarp)

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.