Naturkul i stan!

Projektet vill på ett lustfyllt sätt öka kunskapen om miljö och natur bland barn och vuxna i Kristianstads kommun. Målet är att synliggöra den tätortsnära naturen och gröna miljöer som ofta ”tas för givet” och därför inte uppmärksammas.

Collage av olika bilder
Collage av olika bilder

Att människor vistas i gröna miljöer är bra både för folkhälsan och hållbarheten. Naturen finns nära - även i staden. Vårt projekt lyfter fram den tätortsnära naturens betydelse för den biologiska mångfalden, men också som källa till människors välmående. Yngre barn är mycket duktiga observatörer av omgivningen. Utflykter eller spontana vistelser i naturen är viktiga och har stort pedagogiskt värde. Förutom att stimulera tänkandet, lära ut respekt för naturen och utveckla naturintressen, är Naturkul i stan! ett bra tillfälle att lära känna sin omgivning och de förändringar som försiggår året om. Resultat av forskning visar på samband mellan tillgång på tätortsnära natur och god hälsa samt samband mellan barns vistelse i naturen och en större miljöhänsyn i vuxen ålder.

Därför är det viktigt att naturen är tillgänglig och att vi sprider information och kunskap om naturens värde till både barn och vuxna. Projektet ”Naturkul i stan!” vill vidga synen på och användandet av stadens gröna miljöer genom att kombinera avkoppling och motion med lärande. Vi har placerat ut sex informationsstationer över hela staden. På varje plats finns en tavla med information:

1. Svenska träd (Gamlegården)

I Sverige finns det 45 olika sorters träd. Tall och gran är vanligast. Skog finns överallt i Sverige förutom högst upp på kalfjället. Skogen har massor av liv. Det finns 20 000 växt- och djurarter där och många är väldigt sällsynta. Här har vi planterat fyra vanliga svenska träd. På vilket sätt är de olika?

2. Livet i fågelholken (ön vid Sommarro)

De flesta fåglar har kroppen täckt med fjädrar och kan flyga. För att lägga sina ägg behöver fåglarna en bra boplats. Små fåglar äter frön eller insekter. De som äter frön kan övervintra i Sverige medan andra måste flyga till varmare områden där det finns mat. Fundera på vilka sorters fåglar som lägger sina ägg i de olika holkarna!

3. Fladdermöss (ön vid Sommarro)

Fladdermössen är de enda däggdjuren som kan flyga. De är också vanliga i staden. Fladdermössen flyger på natten. De svenska arterna är insektsätare och trivs nära vattendrag där det finns gott om mat. En fladdermus kan äta 7 000 myggor på en natt. Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige. Kan du räkna hur många fladdermusholkar som finns i området?  

4. Kristianstads geologiska historia (fotbollsplanen/Arenan)

Kristianstads geologiska historia är mycket gammal. Här finns berg som är 1,7 miljarder år gamla. För 80 miljoner år sedan täcktes Kristianstad av ett grunt hav. Där levde havsmonster som är utdöda sedan länge. Ibland kan du hitta avtryck från dem, de kallas för fossil. Lycka till på din fossiljakt!

5. Fyra årstider (Charlottsborg)

Det finns 300 000 kända växtarter i världen. De flesta är sådana som bildar fröer. I Sverige har växterna anpassat sig till våra fyra årstider och ser därför olika ut på vintern, våren, sommaren och hösten. Titta hur växterna i området ser ut just i dag!

6. Fjärilar (Tivoliparken)

Sverige har 2 700 fjärilsarter. De är uppdelade i dag- och nattfjärilar. Dagfjärilarna är ofta vackert färgade. Fjärilar använder dofter för att kommunicera med varandra. Den största vingbredden hos en svensk fjäril är 10 cm. Fjärilarna är viktiga pollinatörer, de ser alltså till att växter befruktas.

7. Livat i bikupan (Hälsoträdgården)

I 3000 år har människor haft bin i bikupor för att kunna samla in honungen som bina tillverkat av blommornas nektar. En bikupa är som en stor, välorganiserad stad, där alla tillhör samma familj. Där bor många tusen bin och alla har sin speciella syssla att sköta. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.