Måndag 21:e september

FRAMTIDSVECKAN

Ökad cykling för hållbara och levande städer

Tid: 14.00-16.00
Plats: Rådhus Skåne
Arrangör: Kristianstads kommun, Cykelfrämjandet
Anmälan, senast den 15/9 ella.ekenberg@kristianstad.se, inbjudan finns nedan i "dokument".

Om 10 år ska alla 193 medlemsländer i FN tillsammans ha uppnått de 17 globala mål som ingår i Agenda 2030. Förutom offentliga aktörer på alla nivåer gäller agendan även små och stora företag, politiska partier, föreningar och enskilda personer. Cykeln och cykling har en stor roll att spela i att uppnå flertalet av de utpekade 17 målen och inte minst mål 11: Hållbara städer och samhällen - gör städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Tallare:

Per Blomberg, Planeringsarkitekt Kristianstads kommun/Cecilia Isberg, projektledare "Levande Stadskärna" - Cykeln i den översiktliga planeringen

Tekniska Förvaltningen Kristianstads kommun - Planerade cykelinsatser Kristianstad

Pär Wallin, Trafiksamordnare Växjö Kommun / Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan. Hur mycket shoppar gående, cyklister, kollektivresenärer och bilister i Växjö centrum? Erfarenheter från undersökningar om centrumbesökare i staden samt några utblickar till andra undersökningar.

Emilia Sternberg, projektledare Cykelfrämjandet. Hur bidrar cykling till de globala målen och särskilt mål 11: hållbara städer och samhällen? Vilka goda exempel finns från andra städer, i Sverige och internationellt, där cykling har bidragit till en mer levande och hållbar stad? Hur påverkar cykelsatsningar lokalhandeln? Vilka erfarenheter finns från andra städer? Vad kan kommuner och andra aktörer göra för att använda cykling som ett verktyg för att nå de globala hållbarhetsmålen och skapa levande städer och samhällen?

 

Agenda 2030, komplexitet och organisationsutveckling

Tid: 14.00-15.00
Plats: Digitalt. Anmälan görs här... senast den 15 september
Arrangör: Sensus

I webinariet berättar Anna Ranger på Reflekta hur man tillsammans med Naturvårdsverket och länsstyrelser utvecklat en modell för kompetensutveckling bestående av sex olika delar för att uppnå bästa möjliga lärande för handläggare, arbetslag, ledning och verksamhet – med målet att underlätta det dagliga arbetet och uppnå verksamhetens mål. Anna kommer presentera tänket bakom modellen och berätta vad ett dialogbaserat arbetssätt är och hur det kan implementeras i den dagliga verksamheten. Reflekta är ett skånebaserat företag som stödjer sina kunder i offentlig sektor med utbildning och förändringsledning för att bättre hantera komplexa samhällsutmaningar och jobba i dialog. Offentlig sektor erfar ett ökat behov av att jobba med dialog mot bakgrund av att medborgare hör av sig, involverar sig och "vill vara med". Inbjudan finns i "Dokument".

 

Filmvisning: Made in Bangladesh

Tid: 18.30
Plats: Hörsalen, Regionmuseet
Arrangör: FN-föreningen, ABF Skåne Nordost, Handelsanställdas förbund, Filmmuseet/Regionmuseet

Filmen Made in Bangladesh visas med koppling till Agenda 2030, mål nr 8, Anständiga arbetsvillkor. Made in Bangladesh är baserad på en verklig händelse om en ung facklig ledare som flyr från tvångsäktenskap, hamnar på fabriksgolvet och mot alla odds tar strid för sig själv och sina rättigheter. Biljetter till föreläsningarna på Regionmuseet kan hämtas i Regionmuseets reception från och med den 14 september.

 

Glorientering - Agenda 2030

Plats: Tivoliparken
Arrangör: Agenda 21

Glorientering är en orientering med sjutton kontrollstationer där var och en representerar ett globalt mål. Varje kontroll har en bokstav. Placera dem i rätt ordning och klura ut lösenordet.  Vykorten som hör med uppdraget finns på Naturum eller Medborgarcenter. På vykorten finns det koordinater (kan uteslutas) och plats att skriva de bokstäver som bildar lösenordet. Det är en utomhusaktivitet som passar de flesta åldrar. Länken till Glorienteringens hemsida finns nedan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.