Testa elcykel

Kör du ofta bil? Vill du testa en elcykel? Nu kan du låna en elcykel gratis under två veckor. Cykla är billigare än att köra bil och du gör en insats för vår miljö. Med en elcykel kommer du längre än med vanlig cykel utan att bli svettig, samtidigt som du kommer ut och får gratis motion.

Elcykel för utlåning.
Elcykel för utlåning.

Syftet med kampanjen är att få fler att få upp ögonen för elcykel som alternativ till bil, vid exempelvis pendling till jobb, skola eller fritidssysselsättningar. Förhoppningen är att du bestämmer dig för att köpa en egen elcykel efter låneperiodens slut. Bilresor står för en fjärdedel av Kristianstads kommuns totala växthusgasutsläpp. Många av de bilresor vi gör är korta. Genom att byta ut dessa korta resor mot cykling får du motion, samtidigt som trafikmängd, energianvändning och miljöpåverkan minskar.

Under relaterad information kan du läsa mer om hur en elcykel fungerar och vad som är viktigt att tänka på inför inköp i Energi- och klimatrådgivarna i Skånes informationsblad. 

Ansökningstiden är avslutad.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.